Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

De Eerste Stap Buitenschoolse Opvang

 

De Eerste Stap

Laantje 11 

6602 AA Wijchen

Kantoor  024-6488388  

website: KLIK HIER

‘De eerste stap’ is de organisatie die de Tussenschoolse opvang (TSO) en de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgd: 

Tussenschoolse opvang
Op onze school bestaat de mogelijkheid om over te blijven. De verantwoordelijkheid daarvan is gedelegeerd aan "de eerste stap".
D
e TSO coördinator is Thera Fluit, te bereiken op het nummer: 06-45118571.

De kosten van het overblijven zijn voor rekening van de betreffende ouder / verzorger. Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.deeerstestap.nl . Als het vaste overblijven om een of andere reden een keer niet doorgaat, dient u het wel tijdig bij Thera af te melden.


Buitenschoolse opvang
Op maandag, dinsdag en donderdag is buitenschoolse opvang mogelijk. ’s Morgens van 7.30 uur tot het begin van de schooltijd en ’s middags na schooltijd tot 18.00 uur. Ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken en eventueel ook van verlengde opvang tot 18.30 uur ,dienen hiertoe een contract af te sluiten met ’de eerste stap’ . Voor meer informatie kunt u daar rechtstreeks terecht.( 024-6488388)