Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , idee├źn en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Spelling groep 4

Overzicht van lesstof  Spelling in Beeld blok 5 en welke uitlegkaarten u thuis met uw kind kunt oefenen.

> Klankwoorden met schr- (K2)
> Onthoudwoorden met ei (O1)
> Klankwoorden met ng en nk (K3)
> Klankwoorden met eeuw, ieuw en uw (K9)
> Onthoudwoorden met ij (O1)
> Regelwoorden op -d en -t (R1)
> Klemtoon en stomme e (T4)
> Klankwoorden met eer, eur en oor (K7)

Overzicht van lesstof  Spelling in Beeld blok 4 en welke uitlegkaarten u thuis met uw kind kunt oefenen.

> Regelwoorden op -d en -t (R1)
> Onthoudwoorden met -s (O4)
> Klankwoorden met stomme e (K5 en K6)
> Regelwoorden met verkleinwoorden op -je en -tje (R2)
> Onthoudwoorden met z- (O4)
> Onthoudwoorden met f- en v- (O3)
> Regelwoorden met samenstellingen (R3)
> Klankwoorden met kleefletters (K8)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 3 en welke uitlegkaarten u thuis met uw kind kunt oefenen.

>Klankwoorden met drie medeklinkers achter elkaar (K1-d)
> Onthoudwoorden met f~ (O3)
> Klankwoorden met ng en nk (K3)

> Klankwoorden met eer, eur en oor (K7)
> Onthoudwoorden met v~ (O3)
> Klankwoorden met aai, ooi en oei (K4)

> Klankwoorden met kleefletters (K8)

> Regelwoorden (T3)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 2 en welke uitlegkaarten u thuis met uw kind kunt oefenen.

> Klankwoorden met nk (K3)
> Onthoudwoorden met ou (O2)
> Klankwoorden met -aai, -ooi, -oei (K4)

> Klankwoorden op -en, -er, -el, -em en -e (K5)
> Onthoudwoorden met au (O2)
> Onthoudwoorden met ei en ij (O1)

> Klankwoorden met ge-, be- en ver- (K6)
> Klankwoorden met sch- (K2)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 1 en welke uitlegkaarten u thuis met uw kind kunt oefenen.

> Onthoudwoorden met ei (O1)
> Klinkers en medeklinkers (K1-a)

> Klankwoorden met sch~ (K2)
> Onthoudwoorden met ij (O1)
> Klankwoorden met tweetekenklinkers (K1-b)

> Klankwoorden met twee medeklinkers achter elkaar (K1-c)

> Klankwoorden met ng (K3)