Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , idee├źn en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Spelling groep 5

Overzicht van lesstof  Spelling in Beeld blok 8 en welke uitlegkaarten u thuis met uw kind kunt oefenen.

> Regels voor hoofdletters en leestekens (R7)
> Onthoudwoorden met ch, cht, en gt (O5)
> Klankwoorden groep 5 herhalen (K1 t/m K10-d)
> Regelwoorden op -d en -t (R1)
> Onthoudwoorden: struikelblokken (O6)
> Onthoudwoorden groep 5 herhalen (O1 t/m O8-b)
> Regelwoorden met meer lettergrepen (R5a, b en c)

Overzicht van lesstof  Spelling in Beeld blok 7 en welke uitlegkaarten u thuis met uw kind kunt oefenen.

> Kleefletters (K8)
> Onthoudwoorden met s en c (O8-a)
> Klankwoorden op -ig, -ige en -ijk (K10-a en b)
> Klankwoorden met vaste stukjes achteraan -ing (K10-c)
> Onthoudwoorden met k en c (O8-b)
> Klankwoorden met eeuw, ieuw en uw (K9)
> Klankwoorden met vaste stukjes achteraan -er en - aar (K10-d)
> Woorden met meer lettergrepen (R5-a-b-c)

Overzicht van lesstof  Spelling in Beeld blok 6 en welke uitlegkaarten u thuis met uw kind kunt oefenen.

> Samenstellingen (R3)
> Onthoudwoorden met ie en i (O7)
> Onthoudwoorden met ei/ij en ou/au (O1 en O2)
> Verkleinwoorden op -je, -tje, -pje en -etje (R2)
> Onthoudwoorden met f/v en s/z (O3 en O4)
> Klankwoorden met stomme e (K5)
> Woorden met meer lettergrepen (R5 a, b en c)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 5 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Meervouden op -f en -s (R4-a)
> Onthoudwoorden met ou (O2)
> Klankwoorden met sch en schr (K2)
> Meervouden op -en en -s (R4-b)
> Onthoudwoorden met au (O2)
> Klankwoorden met ng en nk (K3)
> Bijvoeglijke naamwoorden op -e (R8)
> Woorden met meer lettergrepen (R5a, b en c)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 4 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Klankwoorden met vaste stukjes achteraan: - ige (K10-a)
> Onthoudwoorden met ch, cht en gt (O5)
> Regelwoorden met meer lettergrepen (R5a, b en c)
> Klankwoorden met vaste stukjes achteraan: - lijke (K10-b)
> Onthoudwoorden: struikelblokken (O6)
> Klankwoorden met -aai, -ooi, en -oei (K4)
> Klankwoorden met vaste stukjes vooraan on-, ont-, ge-, be- en ver- (K6)


Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 3 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Klankwoorden met eeuw, ieuw en uw (K9)
> Onthoudwoorden met s~ (O4)
> Regelwoorden met meer lettergrepen (R5a, b en c)

> Regelwoorden op ~d en ~t (R1)
> Onthoudwoorden met z~ (O4)
> Onthoudwoorden met ei en ij (O1)

> Klankwoorden met ng en nk (K3)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 2 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Klankwoorden met eer, eur en oor (K7)
> Onthoudwoorden met f (O3)
> Regelwoorden met meer lettergrepen ( R5-a, b en c)

> Regelwoorden met samenstellingen (R3)
> Onthoudwoorden met v (O3)
> Klankwoorden met sch- en schr- (K2)

> Regelwoorden op a, o, u en ee (R6)


Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 1 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Onthoudwoorden met de ei (O1)
> Klankwoorden, herhaling groep 4 (K1 - K9)

> Regelwoorden met open lettergreep (R5-b)
> Onthoudwoorden met de ij (O1)
> Onthoudwoorden, herhaling groep 4 (O1 - O6)

> Regelwoorden met gesloten lettergreep (R5-c)

> Regelwoorden, herhaling groep 4 (R1-R7)