Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , idee├źn en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Spelling groep 6

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 3 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Regelwoorden die eindigen op een ~d of ~t (R1)
> Onthoudwoorden met een c die klinkt als een k (O8-b)
> Vaste stukjes; - ig(e), - lijk(e) (K10-a)

> Verkleinwoorden (R2)
> Onthoudwoorden met ct die klinkt als kt (O8-b)
> Werkwoorden (W1-a-b-c)

> Samenstellingen (R3)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 2 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Werkwoorden: hele werkwoord en persoonsvorm (W1-a)
> Onthoudwoorden met ou (O2)

> Werkwoorden: persoonsvorm: ik-vorm (W1-b)
> Onthoudwoorden met ie=i (O7)
> Klankwoorden met ng en nk (K3)

> Werkwoorden: persoonsvorm: hij-vorm (W1-c)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 1 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Spellingtermen (T)
> Onthoudwoorden met ei (O1)
> Klankwoorden groep 4 en 5 (K0 t/m K10-b)

> Open en gesloten lettergreep (R5a-b-c)
> Onthoudwoorden met ij (O1)
> Onthoudwoorden groep 4 en 5 (O1 t/m O8-b)

> Regelwoorden groep 4 en 5 (R1 t/m R8)