Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , idee├źn en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Agenda en Nieuws

21 augustus 2018

We zijn weer begonnen; heerlijk al de kinderen die er weer zin in hebben!
Samen gaan we er een mooi jaar van maken.
Even wat mededelingen;
* We hebben gym op dinsdag en donderdag!
   Meneer Jesse gaat de gymles op dinsdag en donderdag geven.
   Aanvankelijk gaan we nog niet douchen.
* Denkt u aan de luizenzak
* Denkt u aan het rapport
* Vrijdag a.s. komen de ouders weer luizen kammen ; liever geen gel gebruiken!
* Hiep hiep hoera; Yamama heeft een zusje gekregen!! Ze heet Rukaja! PROFICIAT.


29 augustus 2018
* Alle oudste kinderen hebben het programmaboekje van het Noorderlicht meegekregen.
* We zijn met spelling aan het werk met; de ei-ij en aan de open (apen eten noten........)
   en gesloten lettergrepen (mussen koppen appels............) Afspraak O1 R5b en R5c
* Met rekenen zijn we bezig met getallenlijnen, tafels van 2, 3, 4, 5, 6, 10 en nu de tafel 7, 
   sommen zoals; 3+5+7+5=    13+2+7+8=   57+20=  57+23=  36+37=   73-42=
* Argus clou Nederland op de kaart.


4 september 2018
* Gisteravond hebben we de ouderinfo avond gehad er waren 14 ouders aanwezig.
   We hebben een aantal adviezen gedaan;
   - thuis lezen 10 min per dag
   - tafeltjes oefenen; wc blad + tafel van 7
   - flitswoordjes op de computer
   - geld, klok ook digitaal
   - spellingsafspraken (zie agenda Paulusschoolsite groep 5) thuis oefenen
  Ouders zijn altijd welkom om een afspraak te maken liefst na 14.30 uur.
 * Ouders die niet aanwezig waren krijgen die gisteravond verstrekte materialen tijdens 
    de kennismakingsgesprekken zodat de juf er wat uitleg bij kan geven.
* Juf Cora krijgt op vrijdag 2 studenten van het Maas Waal college; Carlijn en Lina 
   (13 weken = tot aan de kerstvakantie)
* Deze week zijn we allemaal weer aan het werk gegaan op de computer 
   en we zijn weer begonnen met de weektaak.
* Volgende week vrijdag is Lotte jarig; zij viert het donderdag.


10 september 2018
* Op vrijdag geeft juf Cora de kinderen de tekst van Nieuwsbegrip mee naar huis,
    u kunt dan samen met uw kind  de tekst nog eens lezen. Bekijken wat deze week actueel was 
    en ook de vragen nog eens samen doornemen.
* Woensdag 12 september hebben we een ontruimingsoefening! Dat ging heel snel en heel goed!
* We hebben een controle-dictee gedaan voor sommige kinderen waren de afspraken O1  (ei-ij) 
   en R5-b (open lettergreep bv. water regen bomen buren )en R5-c gesloten lettergreep ( bakker bellen
   vissen mollen nummer) nog heel lastig. Thuis oefenen mag!
   Hierna beginnen we aan blok 2 met de spellingsafspraken   K7   O3   R5a-b-c  R3   K2   R6   
   Thuis oefenen mag! We doen het signaaldictee hiervan op maandag  1 oktober 
    En het controledictee op maandag 8 oktober. 
* Alle kinderen hebben dinsdag een brief meegekregen m.b.t. privacy; graag z.s.m. inleveren.
* Denkt u  nog aan het rapport?
* Alle kinderen hebben een kaart blok 1 van De Vreedzame School  meegekregen; "Wij horen bij elkaar."
* Meneer Hans speelt zondag 16 september in de dorpskerk van Leur  vanaf 14.30 uur op zijn arcodeon.
   Er is een nazomer concert van het arcodeon orkest CON AMORE 
   iedereen welkom kinderen gratis volwassen € 5,00 
* Fijne kermis allemaal; maandag zijn alle kinderen vrij; fijne dag!!

19 september 2018
* Woensdag 19 september hebben de kinderen die broertjes en zusjes op onze school hebben een
   uitnodiging meegekregen voor de kennismakingsgesprekken.
   Wanneer de dag of tijd u niet schikt kunt u zelf komen kijken op de lijsten die bij de klas hangen
   welke dag/tijd u beter schikt.
* Ouders die geen broertjes en zusjes op onze school hebben kunnen zelf woensdag en donderdag 
   inschrijven voor deze gesprekken de lijsten hangen bij de klas.
* Denkt u nog aan het rapport ( nog 3 kinderen) 
* Denkt u nog aan de brief i.v.m. privacy; (nog 7 kinderen)
* Met rekenen zijn we bezig met + en - sommen zoals 45+9= 45+19= en 73-8= 73-18=
   dat is voor sommige kinderen nog heel lastig. 
   Deze sommen moeten ze ook kennen voor de toets die we volgende week gaan maken. 
   In deze toets zit ook de klok; de tafel van 4 6 en 3 en de getallenlijn.
* Ik zie u graag maandag of dinsdag tijdens de kennismakingsgesprekken; 
   uw kind heeft woensdag of donderdag een uitnodiging meegekregen. 


24 september 2018
* Er zijn kinderen die graag huiswerk willen; dat is fijn!
   wat kun je doen; * elke dag 10 minuten hardop lezen
                                  * flitswoordjes zie groep thuis oefenen op de site bij groep 5
                                  * de tekst en vragen lezen/bekijken van nieuwsbegrip XL 
                                      die je op vrijdag van juf Cora mee naar huis krijgt.
                                  * elke dag woordjes schrijven; zie spellingsafspraken blok 2  
                                                                                     (dit staat bij 10 september)
                                  * je hebt een boekje meegekregen van de tafel van 7
                                  * tafels online of sommenmaker.nl
                                  * een aantal kinderen hebben het bijwerk rekenwerkboek 
                                     mee naar huis gekregen omdat ze graag zelf thuis wilden werken.
                                   * alle kinderen hebben een gekleurd blad meegekregen met de spellingstermen.
* We hebben vandaag een vertegenwoordiger van onze klas gekozen voor de kinderraad.
   Hugo gaat groep 5 vertegenwoordigen; hij kreeg 5 stemmen.
   Daan is de reserve kandidaat; hij kreeg 3 stemmen. 
   Op dinsdag 9 oktober is de eerste vergadering met juf Carina en de vertegenwoordigers 
   van de andere bovenbouwgroepen.

Even wat data op een rij:
-1 okt. Puck viert haar verjaardag
-2 okt. studiedag kinderen vrij
- 3 okt. meneer Berry in de klas
- 4 okt. opening kinderboekenweek; voorstelling
- 5 okt. Hasan hele dag in de klas; leerkrachten schakelklas hebben studiedag
- 9 okt. Lekker anders dag, juf Kiki en Bibi hebben ons daarover vandaag wat verteld
- 11 okt. afsluiting kinderboekenweek
- 13 okt. Rik jarig
- 15 t/m 19 okt. herfstvakantie

8 oktober 2018
* We hebben maandag het controledictee van blok 2 gedaan, daarom hebben een aantal kinderen
    woensdag weer wat extra werkbladen mee naar huis gekregen om te oefenen. 
    (We oefenen eerst even met juf Daisy) 
    Als we kijken hoe we het gedaan hebben met het instap en daarna het controledictee 
    dan hebben we het heel goed gemaakt. Onze kampioen is Jesper!
* In blok 3 komen de volgende spellingsafspraken aan bod; K9, O4, R1, K3, R5 en O1
   -dinsdag 6 november signaaldictee
   -maandag 12 november controledictee
* Denkt u ook nog aan de tafeltjes (1-2-3-4-5-6-7-8) 
   We hebben ook al een paar sommetjes gehad van de deeltafeltjes 35:7= , 35:5= , 35=7x. , 35= 5x. 
   Alle kinderen hebben 9 okt. een tafelboekje mee naar huis gekregen om te oefenen.
* In blok 2 van taal leren we wat een voorzetsel en een bijvoegelijk naamwoord is.
   (de bruine beer=  bruine bijvoegelijk naamwoord beer= zelfstandig naamwoord)
   Het lidwoord (de het een)en zelfstandig naamwoord (naam van mens dier of ding)kennen we al. 
* De kinderen hebben hele mooi vriendjes geknutseld;
   Pippi Langkous/Witje, Kikker/Varken, Bert/Ernie, Siebie/Stokje, Jip/Janneke, Gvr/Sofie, Sint/Piet, 
   Floddertje/Smeerkees, deze prachtige kunstwerken worden in de gang opgehangen.
   De onderbouw gaat zoeken welke vriendjes bij elkaar horen.
* Alle kinderen hebben donderdag 11 oktober een klassenlijst meegekregen.
Voor allemaal een fijne herfstvakantie; geniet van elkaar en rust maar lekker uit!