Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Agenda en Nieuws

maandag 28 augustus
We gymen op maandag en donderdag!
Onze klas spaart plastic doppen voor de actie; HULPHOND.

Spelling blok 1; O1 (ei) (ij)
                            R5-b (open lettergreep)
                            R5-c (gesloten lettergreep)
                            + herhaling K-O-R
Dinsdag 12 september signaaldictee
Dinsdag 19 september controledictee

De kinderen krijgen op vrijdag een tekst mee naar huis van NIEUWSBEGRIP.
U kunt deze tekst gebruiken om thuis het lezen nog eens te oefenen.

De informatieavond is op dinsdagavond 12 september van 19.00 uur tot 20.00 uur!

Klassenouders; 
Mayke Kuijpers moeder Sanne
Silvia van Wees moeder Feyke
Kim Koppers moeder Fabian

Klassenregels
Ben wie je bent
durf te vragen
ontwikkel jezelf altijd
wees klaar om te leren
zeg alsjeblieft & dank je wel
hou je handen thuis
doe je best
toon respect
droom groots
probeer nieuwe dingen
neem risico & maak fouten
steek je vinger op
luister naar de juf of meester
werk hard

Tijdens de ouderavond hebben we een lijst rond laten gaan met daarop
* naam
* geboorte-datum
* adres
*postcode en plaats
met de vraag of u als ouder toestemming geeft voor de verspreiding van deze adres gegevens.
Vriendelijk verzoek om alsnog even op de lijst in te vullen of u  akkoord gaat JA/NEE 

Donderdag 21 en vrijdag 22 september is juf Femke in de klas

maandag 25 september
* Na de ouderavonden (25 en 26 sept.) hebben ouders van kinderen 
   die iets van spelling of taal nog lastig vinden extra werkbladen mee naar huis gekregen.
   Dit kunt u thuis samen bekijken/oefenen.
* We hebben ontdekt dat de kinderen de klok nog erg lastig vinden.
   Daarom willen ze graag een boekje mee naar huis waarin de gewone klokken staan 
   en de digitale klokken! (Wizwijs)

We zijn begonnen met het nieuwe blok (2) van taal en spelling.
dinsdag 10 okt hebben we het signaaldictee
dinsdag 24 okt. hebben we het controledictee

Kinderboekenweek 4 t/m 15 oktober 2017
Thema; Gruwelijk Eng
Opening woensdag 4 okt.; de kinderen mogen verkleed naar school komen en een knuffel meenemen
                                                het is immers ook dierendag!
                                                9.00- 9.30 uur wordt er in elke klas voorgelezen.
De kinderen mogen zelf kiezen/intekenen bij welke leerkracht (groep 5 t/m 8) de kinderen gaan luisteren
Woensdag 4 okt. 12.30 uur tot 14.30 uur kinderboekenmarkt!
Donderdag 12 oktober afsluiting kinderboekenweek en afscheid van meneer Charles!

3 oktober
* alle kinderen hebben een adressenlijst meegekregen
* alle kinderen hebben een oefenboekje van de tafel van 7 meegekregen
* maandag 9 okt. verkiezingen voor de kinderraad.
   Iedereen die mee wil doen gaat thuis bedenken waarom hij/zij de meest geschikte kandidaat is.

Spelling blok 2; K7  (eer eur oor)
                            O3 f- v-
                            R6  -a -o -u -ee
                            R5 herhaling woorden met meer lettergrepen
                            R3 samenstellingen
                            K 2 herhaling sch schr-

We hebben het eerste blok van Argus Clou (een miniwereld in de tuin) afgesloten
En we beginnen nu aan het eerste blok van geschiedenis (stenen reuzen, slimme Romeinen)

11 oktober 2017
* donderdag 12 oktober afscheid meneer Charles; graag zwarte kleding of skelet pak voor dansje aandoen!
                                                                                           je mag ook een mooie tekening voor hem maken.
* alle kinderen hebben een boekje met de tafel van 8 mee naar huis gekregen
* alle kinderen hebben een tweede klokkenboekje mee naar huis gekregen om te oefenen.
* we zijn klaar met het eerste blok van geschiedenis Argus Clou
* na de vakantie beginnen we met aardrijkskunde; Nederland op de kaart
* blijven jullie ook na de kinderboekenweek nog lekker samen lezen?
* denk aan het controledictee van blok 2 op dinsdag 24 oktober!

24 oktober 2017
* Kinderen die bij het controledictee nog wat uitlegkaarten moeilijk vonden 
   hebben nog wat oefenstof mee naar huis gekregen!
   We gaan starten met een nieuw blok spelling; de volgende uitlegkaarten kunt u samen oefenen
   Spelling blok 3;  K9  eeuw ieuw uw
                                O4 s- z-
                                R1  -d  -t
                                K3  ng nk
                                herhaling R5 meer lettergrepen
                                O1 ei ij
                                signaaldictee  woensdag 8 november
                                controledictee maandag 20 november
* Nu het 's avonds vroeg donker is is het fijn wanneer u met uw kind leest, 
   spelling en de tafeltjes (7 en 8) gaat oefenen. 
   Elke succeservaring zal uw kind stimuleren op school nog beter zijn best te doen!
* We zijn uitgenodigd om mee te doen aan "het groot dictee wijchen"
   Op 1 november doen we voor de kinderen die dat willen in de klas de voorronde.
   Wanneer je de beste van de klas bent,mag je met je ouders op 15 november, 
   naar het Maas Waal college om daaraan de wedstrijd mee te doen.

30 oktober 2017
* Nieuwtje;
  Janneke van Luijk (kinderfysiotherapeut) komt ons 3 lessen geven; 
  "Zit met Pit" zij gaat ons leren hoe we goed op onze stoel moeten zitten.
* INSTUIF donderdag 2 november 17.00 uur tot 18.00 uur.
   Ouders opa's en oma's en andere belangstellende zijn welkom om in de schriftjes te komen kijken.
* Dinsdag 7  november nationaal schoolontbijt; maandag 6 november bord beker en bestek met naam
   in extra tas meebrengen. Kinderen met een allergie brengen hun eigen ontbijt mee!
* Donderdag 9 november STUDIEDAG alle kinderen zijn vrij. 
   De juffen en meesters gaan op andere scholen kijken.
* Vrijdag 10 november St. Maartenoptocht ( zie info)

6 november 2017
* Vandaag maandag 6 november hebben we de taaltoets gemaakt.
   Verschillende kinderen hebben nog wat extra bladen mee naar huis gekregen 
   om thuis nog wat te oefenen.
* Woensdag 15 november komt juf Willemijn i.p.v. donderdag.
* Donderdag 16 november is juf Hanny vrij; daarom komt juf Femke donderdag en vrijdag!
* Juf Janneke van Luijk (kinderfysiotherapeut) komt ons 3 lessen geven; 
  "Zit met Pit" zij gaat ons leren hoe we goed op onze stoel moeten zitten.
    maandag 13 november (12.35 uur tot 13.15 uur)
    maandag 11 december (12.35 uur tot 13.15 uur)
    maandag 15 januari (12.35 uur tot 13.15 uur)
* In onze klas hebben de kinderen die dat graag wilden meegedaan aan de voorrondes van 
   Het Groot Dictee Wijchen. Eline Beenen was de winnares van onze klas.
   Zij mag op 15 november meedoen met het kinderdictee in Wijchen.
   Wij wensen haar daarbij veel plezier en succes! We duimen voor je!

13 november 2017
* Vrijdag hebben de kinderen een strookje meegekregen zodat ze kunnen inloggen voor Nieuwsbegrip.
    Als je op de site bent kun je bij de 3 streepjes inloggen.
    We werken uit het archief, je kiest voor het jaar 2016-2017.
    Je kunt kiezen; - een andere tekstsoort; dan kun je een vragen over een tekst maken.
                               - woorden; zo oefen je je woordenschat!
* Maandag 13 november; eerste les; Zit met Pit alle kinderen hebben een ouder brief meegekregen.
   En een opdracht; 
   teken een broertje/zusje /vader/moeder laat zien hoe zij zitten opeen stoel. 
   Maandag 11 december moet deze tekening klaar zijn, dan komt juf Janneke weer!

20 november 2017
* Vandaag hebben we het controle dictee gedaan. 
   De juf is wel een beetje geschrokken van de resultaten.
   Natuurlijk hebben veel kinderen ( en ouders) de Sinterklaas (en misschien ook al de kerst) in hun hoofd.
   Maar oefenen blijft erg belangrijk. 
   Daarom hebben de kinderen die sommige afspraken nog lastig vinden 
   weer extra oefenbladen mee naar huis gekregen.
   Het is zinvol hier aandacht aan te besteden.
   We gaan ook oefen cito's doen; rekenen- begrijpend lezen- en spelling.
   Want in januari komen de echte cito's er weer aan.
* We zijn maandag 20 november gestart met de oefencito's; begrijpend lezen en rekenen.
   Het is lastig om de tekst 2x te moeten lezen en dan pas de vragen te beantwoorden.
* Bovendien hebben de juf en de kinderen nog even naar de uitslag van de cito toets 
   van eind groep 4 gekeken.
   Als je in groep 4 hiervoor geen voldoende hebt gehaald is extra oefenen noodzakelijk!
   Elk kind weet nu waar hij/zij nog aan kan werken.
* De rommelpieten hadden maandagnacht erg veel rommel gemaakt in onze groep.
   De stoelen waren tot aan het plafond opgestapeld, maar gelukkig kunnen de kinderen snel en goed 
   opruimen. Dus stond alles snel weer op de goede plek. (pieten bedankt!)
* EN TOEN KWAM ER EEN BRIEF: dinsdag kwam de brief van Sinterklaas!
   Alle kinderen hebben de opdracht gekregen van Sinterklaas; 
   maak een surprise/gedicht voor een klasgenootje waarvan je het briefje getrokken hebt.
   En koop een mooi cadeautje! Veel succes ermee............................


27 november 2017
* Vanaf vrijdag 24 november mag je je versierde schoen mee naar school nemen.
   Maandag 27 november zetten we de schoen.
* Dinsdag 5 december; Sinterklaas viering.
   Pakjes met aan de buitenkant het gedicht en de naam van het kind waarvoor het gemaakt is,
   mogen voor schooltijd binnen gebracht worden!
* Woensdag 6 december uitslapen de school start om 10.00 uur.
* Donderdag 14 december; juf Hanny heeft BAPO juf Femke is er dan ook!
* Vrijdag 15 december; Wintermarkt; 17.30 uur tot 19.00 uur
* Donderdag 21 december om 12.00 uur naar huis. 
   en om 17.00 uur weer naar school voor de Kerstviering.


EXTRA OEFENEN na de oefen cito's;
Kijk wat voor jou (uw kind) nodig is....................................

SPELLING; www spelling in beeld extra
                    groep 5
                    (blok 1 blok 2 blok 3 blok 4)
                    Je kunt ook zoeken op spellingscategorie
                    Taakbladen en antwoordenbladen

TAAL; www taal in beeld extra
           groep 5
           (blok 1 blok 2 blok 3 blok 4)
           Je kunt ook zoeken op onderwerp bijv.
            * zelfstandige naamwoorden
            * lidwoorden
            * bijvoeglijk naamwoord
            * doe woorden
            * enkelvoud/ meervoud
            * onderwerp
            * persoonsvorm
            * tegenwoordige tijd
            * verleden tijd
          Taakbladen en antwoordenbladen

BEGRIJPEND LEZEN; (woordenschat) www nieuwsbegrip
                                    kinderen hebben hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen
                                    Ga ( aan de linkerkant) naar het archief
                                    Kies een schooljaar
                                    Kies een tekst
                                    Kies je niveau

REKENEN; www sommenmaker
                   kies getal bijv. 1 t/m 100
                   kies een bewerking eraf/erbij keer sommen
                   kies getal bijv. 1 t/m 100
                   print pagina
                   print pagina

                   www redactiesommen groep 5 werkbladen

                   www de sommenfabriek klokkijken tijd 1/ tijd 2
                   ( filmpjes met uitleg en werkbladen) 

29 november 2017
We hebben de taaltoets van blok 3 gemaakt. 
De kinderen die nog iets moeilijk vonden hebben daarvoor werkbladen mee naar huis gekregen.

Spelling  woensdag 13 december signaaldictee blok 4
                woensdag 20 december controle dictee blok 4  
Spelling blok 4;  K 10-a vaste stukjes achteraan (-ig -ige)
                             O5 ch cht gt
                             O6 struikelblokken
                             K10-b vaste stukjes achteraan -lijk -lijke
                             K6 vaste stukjes vooraan on- ont- ge- be- ver-
                            herhaling  R5 meer lettergrepen
                                               K4 aai oei ooi

7 december 2018
Allereerst alle hulpsinterklazen en zwarte pieten bedankt voor de mooi surprises en cadeautjes!
Wat hebben wij ervan genoten!
* We hebben het blok 3 rekenen gemaakt. 
    Het is best goed gemaakt alleen de klok was voor veel kinderen nog een probleem!
    Advies; gaan nog eens 
    www de sommenfabriek klokkijken tijd 1/ tijd 2
                   ( filmpjes met uitleg en werkbladen) 
* dinsdag 12 december; staking; kinderen blijven thuis
* donderdag 14 december en vrijdag 15 december juf Femke
* vrijdag 15 december kerstmarkt 17.30 uur tot 19.00 uur
    Op deze markt worden de werkjes die de kinderen tijdens de kerst workshop 
    van donderdag hebben gemaakt verkocht voor "het goede doel"

13 december 2017
* juf Femke is er op donderdag 14 en vrijdag 15 december
* donderdag 14 december hebben we kerst knutselen van 10.30 uur tot 12.00 uur.
   Dan hebben we dus geen gym; gym spullen thuis laten.
* Donderdag beker bord bestek in plastic zak/ tas meebrengen met je naam erop!
   Donderdag 21 december 12.00 uur! 
   17.00 tot 19.00 uur kerstviering
   Er hangt bij de klas een intekenlijst waarop iedereen in kan vullen 
   welke zoete of hartige hapjes hij/zij voor de klas gaat maken voor de kerstviering.  
   Graag z.s.m. invullen!
* donderdag 20 december hebben we het controledictee van blok 4 van de spelling!
HELE FIJNE FEESTDAGEN VOOR JULLIE ALLEMAAL.
HEEL VEEL GOEDS VOOR 2018 en graag tot in het nieuwe jaar!

20-12-2017
* We hebben de tempotoets tafels gemaakt.
   Het resultaat was teleurstellend; ruim 80 % kent de tafels echt onvoldoende!!
   Opnieuw het verzoek dit thuis nog eens extra te oefenen.
* Bovendien hebben we weer een controledictee en een taaltoets gemaakt en ook daarvoor 
   zijn er weer werkbladen mee naar huis gegaan.
* U helpt uw kind wanneer U soms wat extra gaat oefenen; 
   we willen immers ook in 2018 alleen maar het allerbeste voor uw kind (en U)
FIJNE FEESTDAGEN en HEEL VEEL GOEDS VOOR 2018 (fijne vakantie)

9 januari 2018
* we zijn weer met frisse moed begonnen!
   we proberen er samen een mooi jaar van te maken.
* Een extra welkom voor juf Kim die vanaf nu op de vrijdag in onze groep gaat werken.
* Dinsdag 9 januari hebben we dansles gehad van juf Sanne de Haan.
   Zij komt woensdag 17 januari weer!!
* Donderdag gaat juf Willemijn de groep doen en is juf Hanny niet op school.
   i.v.m. de opname van haar moeder op de hartbewaking van het ziekenhuis.
* Vrijdag is juf Kim er.
   Deze dagen doen de kinderen geen cito toetsen!
* We hebben de rekentoets gedaan en de kinderen vonden de sommen zoals;
104-8=        105-27=
404-8=        105-18=
404-40=      340-19=
404-80=      340-52=
104-98=      641-62=      nog erg lastig! Misschien nog wat om te oefenen?
* de nieuwe spellingsregels ontvangen jullie na de cito toetsen.


17 januari 2018
* We zijn deze week gestart met de cito toetsen; elke dag een beetje.
   De juf is heel tevreden over de resultaten tot nu toe.
   Ze kan precies zien welke kinderen thuis oefenen.
   Wanneer je vorig jaar geen voldoende had voor bijvoorbeeld spelling is het heel lastig 
   als je niet gaat oefenen om nu wel een voldoende te halen.
* Behalve hard werken hebben we ook lekker gedanst met juf Sanne de Haan.
   Het was zo fijn om te bewegen dat we meneer Gerard gevraagd hebben of Sanne nog vaker mag komen.
   Dat mag; Sanne gaat doorgeven wanneer ze nog een keer tijd heeft.
   Waarschijnlijk  gaat dat april worden. U hoort nog wanneer................
* Juf Willemijn is donderdag in de groep dan gaat juf Hanny de leestesten afnemen bij een aantal kinderen.
   De rest van de groep komt volgende week woensdag aan de beurt.
   Verschillende kinderen hebben nog een boekje met woordjes gevraagd om nog een extra goed te 
   oefenen thuis.
* Juf Willemijn is volgende week donderdag voor het laatst in onze klas.
* Donderdag 1 februari gaan de rapporten mee.
* Maandag 5 februari en dinsdag 6 februari zijn de oudergesprekken.
* Broertjes en zusjes krijgen een uitnodiging. (behalve als uw kind in groep 7 zit)
   Andere ouders mogen zelf intekenen.22 januari 2018
* We zijn weer aan een nieuw blok van spelling begonnen blok 5
   daarvoor kunt u samen met uw kind de woordjes lezen/ schrijven/ dicteetje maken/ 
   woorden in zinnen zetten etc. 
  Op dinsdag 30 januari maken we het signaaldictee.
  Op dinsdag 6 februari maken we het controledictee.
  Blok 5; R4-a meervouden op -f en-s
               02 woorden met ou
               K2 woorden met sch en schr
               R4-b meervouden op -en en -s
               02 woorden met au
               herhaling K3 woorden met ng en nk
               R8 bijvoegelijke naamwoorden op -e
               herhaling R5 woorden met meer lettergrepen.
* Meneer Hans heeft vorige week weer de violen meegebracht tijdens de muziekles!
* De kinderen hebben van juf Sandra allemaal een briefje meegekregen met info van de mini stevensloop!
* Meneer Charles is dinsdag 23 januari jarig!
* Donderdag 25 januari is Hanny afwezig i.v.m. uitvaart van een tante.
   Juf Janneke Ghijssen gaat haar vervangen.
* De toets van begrijpend lezen cito is achter de rug. 
   Sommige kinderen kunnen thuis nog wat extra oefenen.
BEGRIJPEND LEZEN; (woordenschat) www nieuwsbegrip
                                    kinderen hebben hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen
                                    Ga ( aan de linkerkant) naar het archief
                                    Kies een schooljaar
                                    Kies een tekst
                                    Kies je niveau

31 januari 2018
* Maandag 5 februari en dinsdag 6 februari oudergesprekken.
* Met de carnaval gaan we optreden op de boerenbruiloft samen met groep 4/5
   we dansen dan het "vliegerlied"
   We hebben al een hele mooie smiley gemaakt voor de optocht!
* Maandag 12 maart gaan we aan een schoolbreed thema werken; 
   WONEN EN WERKEN; ons deel is ziekenhuis en school!
* Donderdag 29 maart Instuif en lente markt; thema; Wonen en Werken
* Extra danslessen van Sanne de Haan op woensdag 11 april en op woensdag 18 april!
* Denken jullie aan het controledictee  op dinsdag 6 februari;
   Blok 5; R4-a meervouden op -f en-s
               02 woorden met ou
               K2 woorden met sch en schr
               R4-b meervouden op -en en -s
               02 woorden met au
               herhaling K3 woorden met ng en nk
               R8 bijvoegelijke naamwoorden op -e
               herhaling R5 woorden met meer lettergrepen.
* Als je alvast Blok 6 wilt leren mag dat ook; 
               R3 samenstellingen
               07 onthoudwoorden  ie  i
               01 en 02 onthoudwoorden ei ij ou en au
               R2 verkleinwoorden
               03 04 onthoudwoorden f- v- s- z- 
               K5 klankwoorden met een stomme e
               R5-a R5-b R5-c woorden met meer lettergrepen
* Je kunt natuurlijk ook nog de tafels oefenen m.n. de tafel van 7 en 8 en 9!
* En de DMT woordjes oefenen!
* Maandag 14 mei krijgen we bezoek van de mensen van de Historische Vereniging Tweestromenland.
   Zij komen ons vertellen hoe mensen vroeger leefden en werkten.
   Ze brengen ook kleding mee uit die tijd. 
   Enkele kinderen hebben aangeven dat zij wel kleding uit die tijd willen dragen/ laten zien.
   Om ervoor te zorgen dat de mensen van het museum "passende kleding"mee kunnen brengen heb ik
   schoen en kledingmaten nodig van onze "vrijwilligers" 
   AMY en PLEUNI en LUUK VAN HERWIJNEN en TYGO. (De juf gaat het morgen 1 februari noteren!
* Denken jullie donderdag  8 febr. aan bord beker en bestek voor de carnavalsmaaltijd?
* Vrijdag 9 februari BOERENBRUILOFT start optocht 9.30 uur je moet om 9.15 uur op school zijn!
   14.00 uur uit en daarna hele fijne carnavalsvakantie!
   Tot ziens op 19 februari.

8 februari 2018
* Leuk nieuws van juffrouw Kim! Begin juli verwacht zij haar tweede kindje :-)    
* Graag het rapport in de eerste week na de carnaval inleveren!
* We hebben de taaltoets gemaakt en kinderen die sommige onderdelen nog wat lastig vonden hebben
   daarvoor werkbladen mee naar huis gekregen.
* Alle kinderen hebben een boekje van "Sjors sportief" gekregen; 
   zoek maar uit welke sport het beste bij  je past.
* De oudste kinderen hebben een carnavalskrant meegekregen met de laatste informatie.
    (geen confetti en spuitbus serpentines en natuurlijk geen wapens!) 
* We hebben van blok 5 het controledictee gedaan; sommige kinderen hebben daarom weer
    extra werkbladen mee naar huis gekregen.
* Tijdens de rapport gesprekken is de afspraak gemaakt dat we indien nodig.
    - klokken gaan oefenen
       Alle kinderen hebben een boekje meegekregen om thuis de klokken nog te oefenen.
    - tafels m.n. 6 7 8 en 9 oefenen
    - sommen zoals 85+48=    85+ 248=   105-25=   506- 45= zijn ook voor sommige nog lastig.
       (tip; sommenmaker nl.)
    - blijven lezen (ook navragen wat heb je gelezen)
    - spellingsafspraken oefenen
    - erop letten of uw kind de opdracht uitvoert die hij opgedragen krijgt................
 * Blok 6 spelling;
    Maandag 5 maart signaaldictee
    Dinsdag 13 maart controledictee
               R3 samenstellingen
               07 onthoudwoorden  ie  i
               01 en 02 onthoudwoorden ei ij ou en au
               R2 verkleinwoorden
               03 04 onthoudwoorden f- v- s- z- 
               K5 klankwoorden met een stomme e
               R5-a R5-b R5-c woorden met meer lettergrepepen
* HEEL FIJN CARNAVALSFEEST en geniet van je vakantie!


22 februari 2018
* We gaan binnenkort (vanaf 12 maart) werken aan een schoolbreed thema; 
   "Wonen en werken" van Argus Clou
* Onze groep mag daarvoor het ziekenhuis van de toekomst gaan bouwen.
    We zijn dus van alles aan het bedenken hoe we dat zo mooi mogelijk kunnen gaan doen! 
* Hebt u het rapport al ingeleverd?
* Maandag 26 februari komt juf Janneke weer kijken of wij nog steeds met "pit kunnen zitten"
* Juf Loes komt dinsdag kijken hoe hard wij aan onze spelling werken.
* Donderdag en vrijdag is juf Kim in onze groep want Hanny heeft 2 dagen BAPO.


26 februari 2018
* Maandag 26 februari hebben we de laatste les " Zit met Pit" gehad 
   van juf Janneke van Luijk Van Kids-2-move
* Maandag kwam ons oude klasgenootjes Inde op bezoek en hebben we circus spelletjes gedaan 
   met meneer Piet. Dat was erg gezellig!
* Dinsdag hebben de kinderen de laatste ouderbrief van "Zit met Pit" meegekregen.
   En het boekje waarin ze gewerkt hebben.
   Het is erg belangrijk dat de kinderen een goede schrijfhouding hebben (blz. 17)
   En een goede computerhouding (blz. 13) 
   Wellicht is het fijn dat u dat samen met uw kind nog eens bekijkt!
* Maandag hebben de kinderen in de klas op de computer gewerkt aan spelling; 
   De Spellingspeurder, jammer genoeg kunnen we daarin niet thuis oefenen.
* Dinsdag hebben we bezoek gehad van het Leerorkest de Muziekhelden; zij hebben informatie gegeven.
   De kinderen hebben een brief meegekregen met info!
* Er zijn nog 5 kinderen die hun rapport nog in moeten leveren; denkt u eraan?
* Met rekenen hebben we de volgende sommen gehad; 8 x 34 =.......heel lastig als je de tafels niet kent!!
   Dus oefenen a.u.b.
* De kinderen hebben een brief meegekregen; vriendelijk verzoek te controleren 
   of de gegevens die in ons leerlingenbestand staan nog up-to-date zijn.  
   Graag voor 16 maart inleveren bij de leerkracht (Hanny Kim)


7 maart 2018
* We hebben weer een tempo toets  tafels gedaan 
   en daaruit blijkt dat veel kinderen dat nog onvoldoende beheersen. 
   Wilt u a.u.b. met uw kind oefenen; dan wordt rekenen echt leuker.........................
* Bovendien hebben we woordjes geoefend want de DMT (Drie Minuten Toets) 
   is ook nog niet bij iedereen voldoende.
   Je kunt op internet de "Woordenlijst groep 5" gebruiken.
* Vandaag is juf Janneke nog in de klas geweest zij kwam een prijs uitreiken voor de mooiste 
   kleurplaat van "pietje Pit" deze prijs was gewonnen door Manou. Zij kreeg een prachtige jo-jo!
* Dinsdag waren er 7 kinderen ziek; woensdag gelukkig nog maar 2. Veel beterschap!
* De kinderen hebben vrijdag een brief meegekregen over de sportdag van dinsdag 15 mei 2018!

15 maart 2018
* Maandag hebben we de taaltoets gemaakt; dat ging heel goed; 
   er zijn maar een paar kinderen die een huiswerkblad hebben meegekregen!
* De rekentoets van blok 6 was lastiger daar moesten we sommen maken zoals; 8x13= en 16:5=
   Dat is erg lastig als je de tafels niet goed kent.
   Verder waren er de klok sommen; digitale tijden....................
* Djayden Erasmus had zijn hond erg mooi gekleurd, zijn tekening doet mee met 
   de wedstrijd voor onze school!
* Er zijn nog  4 kinderen die de brief nog moeten inleveren met adres gegevens. (leerlingstamkaart)
* En denkt u ook nog aan de brief van de sportdag  op dinsdag 15 mei...............heel fijn!
* We zijn van start gegaan met het project "Wonen en werken" de onhandige architecten hebben 
    vanmorgen de computers van de tafel laten vallen en daardoor zijn alle plannen verdwenen.
    Dus wij moeten snel en goed aan de slag om de problemen van deze architecten op te lossen!
    Er wordt fanatiek geknutseld; op donderdag 29 maart is "de lentemarkt"dan kunt u 
    de resultaten bezichtigen. U komt toch ook; vanaf 17.00 uur .
* Maandag 19 maart komt meneer Henk van Haeften komt vertellen hoe kinderen in India 
   wonen en werken.
* Spelling blok 7
   Afspraak K8,  
                   08-a en b, 
                   K10-a en b en c en d, 
                   K9, 
                   R 5 a en b en c
    Dinsdag 3 april signaaldictee
    Dinsdag 10 april controledictee.

21 maart 2018
tafels leren?; youtube; tafellied of de tafel van 8-9 
* donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart  is juf Kim in de groep; juf Hanny heeft haar vrije dagen.
* donderdag  29 maart Lentemarkt en instuif; u komt toch ook 17.00 uur tot 19.00 uur!


29 maart 2018
* Fijne Paasdagen............en pas op het is zondag 1 april!
* Maandag 2 april vrij (tweede Paasdag)
* Denken jullie aan het signaaldictee dinsdag 3 april?
* Start nieuw thema Argus Clou Natuur en techniek 
* Dinsdag kinderraad voor Maud
* Donderdag er mogen kinderen van onze klas in het uitleenbureau!

5 april 2018
* Na een gezellige lentemarkt en instuif zijn we weer flink aan het werk gegaan.
* Bij het rekenen krijgen we nu naast de tafels en deelsommen met rest 
   ook sommen tot 1000 + en -
   Soms is dat nog best lastig als je de getallenreeksen nog niet zo goed kent. 1000-5=
* Verder blijven we de tafels controleren; 
   hoeveel had je er vorige keer goed bij de tempotoets en hoeveel heb je er nu goed.
* Denken jullie aan het controledictee blok 7 volgende week dinsdag?


12 april 2018
* Nieuw; Blok 8 spelling;
     Afspraken; R1  R5a-b-c  R7  R8
                         01  05  06  08-b
                         K1  k10-b
   woensdag 16 mei signaaldictee
   donderdag 24 mei controledictee + schoolfotograaf
* maandag 21 mei vrij Tweede Pinksterdag.
* woensdag 25 april; 10 jaar Noorderlicht; de kinderen hebben 3 voorkeur workshops op mogen geven.
* We vullen deze week weer de veiligheidsthermometer in.
* "Stil zitten als een kikker" oefenen we nog regelmatig!
* Afgelopen dinsdag 10 april hebben het controledictee gedaan. 
   Extra werkbladen zijn weer mee naar huis. 
   Ik vind het verdrietig dat sommige kinderen thuis niet oefenen.
* Woensdag 11 april gaan we van 9.00 uur tot 10.00 uur dansen met Sanne de Haan.
* Woensdag 11 april hebben we ook nog de taaltoets gemaakt. 
   De kinderen kregen hiervan indien nodig ook de extra werkbladen weer mee naar huis.
* Woensdag 18 april gaan we nog een keer dansen met Sanne de Haan.
* Er is een hele mooie zachte ronde grijs/bruine sjaal blijven hangen en die is "echt" van niemand.
   Misschien is er wel een vader of moeder die deze prachtige sjaal mist.
   Als er volgende week nog niemand om gevraagd heeft gaat de sjaal naar de gevonden voorwerpen.
* En Demian heeft een rap bedacht;
                                 Verhalen over cijfers
                                 over rekenen en taal
                                 geschiedenis en tekenen
                                 een makkie allemaal
                                 de tafel van 12
                                 en moeilijke dictees
                                 en wie heeft dat gedaan
                                 Kleine Hanny Flex


17 april 2018
* Dinsdag 24 april plastic zak bord bestek en beker omdat we op woensdag 25 april  
   samen ontbijten i.v.m. 10 jarig bestaan Noorderlicht.
   Groep 5 mag o.l.v. Sanne de Haan op woensdag 25 april de openingsdans doen.
   Daarvoor gaan we op maandag of dinsdag met haar nog een keertje extra oefenen.
   Tijdens het dansen mogen de kinderen geen slippers dragen dus extra sportschoenen meebrengen.
* Woensdag 25 april doen we dus met de klas de openingsdans van het feestprogramma.
   De kinderen mogen ook 's middags nogmaals deze dans laten zien aan de gasten van 
   het middagprogramma. Ze moeten dan om 15.35 uur op school zijn. 
   (Dans van 15.50 uur tot 16.05 uur daarna mogen de kinderen naar huis.)
   Wilt u thuis met uw kind even overleggen of hij/zij erbij kan zijn..........................
* Dinsdag 17 april hebben enkel opnieuw hun leerling-stamkaart meegekregen 
   omdat deze nog volledig was. Graag z.s.m. opnieuw inleveren.
* Dinsdag 15 mei Sportdag  Atletiekbaan in Wijchen.
   De kinderen van de groepen 5 worden door eigen ouders gebracht en opgehaald.
   Brief volgt nog. Deze is vrijdag meegegeven door juf Kim.
* We hebben de rekentoets van blok 3 gemaakt; daaruit blijkt dat sommige kinderen 
    de tafels (daar heb je die "zeurjuf" weer) erg lastig vinden. Zeker als je ook nog sommen met rest hebt.
    Een aantal kinderen krijgt een huiswerkblad mee; het is echt de moeite waard daar samen eens
    naar te kijken. Wellicht begrijpt u dan waarom de juf de tafels zo belangrijk vindt.

25 april 2018
* we zijn nog steeds de DMT woordjes aan het oefenen.
* ook de tafels  en spellings afspraken blok 8 (zie boven) zijn belangrijk!
* Juf Janneke is in onze klas geweest en heeft de evaluatie 
   bekeken van het project ZIt met Pit. de resultatenn waren geweldig de kinderen hebben 
   er veel van geleerd. De Instap en eindtoetsen zijn mee naar huis gegaan.
* In de klas hebben we een oefenboekje van de CITO rekenen gemaakt en samen nagekeken.
   De sommen zijn niet zo moeilijk maar het lezen van de sommen wel.
   Advies zie helemaal bovenaan in het gekleurde stukje;
   www redactiesommen groep 5 werkbladen
En bij het kopje thuis oefenen staat;
Rekenen:
Tafels   (http://oud.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html)
Erbij en eraf sommen tot 10, 20 en 100    (http://oud.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html)
Verhaaltjessommen             (https://www.redactiesommen.nl/groep4.html)         
Verder wensen we iedereen een hele fijne meivakantie.
Lekker uitrusten genieten van het mooie weer en van elkaar!


16 mei 2018
* na een geweldige vakantie; waarin kinderen gegroeid en uitgerust zijn mogen we weer aan de slag.
* dinsdag 15 mei; sportdag; prachtig weer en enthousiaste sportieve kinderen.
* Maandag 21 mei vrij; Tweede pinksterdag.
* Mevr. Wies Berris die ons maandag 14 mei iets zou komen vertellen over de streek klederdracht was
   verhinderd en komt nu dinsdag 22 mei.
* Djayden Erasmus mag dinsdag ook naar het Mozaiek om daar met een groepje kinderen 
   en een kunstenaar te gaan bekijken hoe ze de hond (van de kleurwedstrijd) gaan versieren.
* Donderdag of vrijdag 24  en 25 mei schoolfotograaf.
* De CITO toetsen komen er weer aan; dus zorg ervoor dat je goed uitgerust bent de komende tijd.
* Woensdag 30 mei is de school dicht want dat is een stakingsdag.
* Schoolreis; we gaan op schoolreis naar het Openlucht Museum in Arnhem op donderdag 14 juni.
    Op donderdag 31 mei  14.30 uur hebben we met de klassenouders + 2 vaders overleg daarover.
* Jammer genoeg hebben nog niet alle ouders de bijdrage voor het schoolreisje betaald.
   De kinderen hebben 17 mei een brief meegekregen om u daaraan te herinneren. 
    


24 mei 2018
* We hebben de dames van het Maas Waalse streek en klederdracht museum op bezoek gehad.
    Tygo Luuk Pleuni en Amy waren onherkenbaar verkleed. Erg mooi.
* We hebben sommen gehad met geld; Ik heb een tientje en moet € 3,75 betalen; hoeveel krijg ik terug.
    Dringend verzoek aan alle ouders; 
    geef uw kinderen zakgeld en laat ze betalen voor ......................
    Het is fijn wanneer daar thuis ook aan gewerkt wordt; hartelijk dank!!
* Deze week zijn we al begonnen met de cito-toetsen; woordenschat en een stukje rekenen.
   Daarna komt nog spelling en studievaardigheden. 
   Maar we gaan natuurlijk ook nog (technisch lezen) de Drie Minuten Toets doen en de AVI.
* Omdat we zo druk zijn met de CITO toetsen hebben we het controledictee van blok 8 spelling niet 
   kunnen doen. Jammer, maar helaas...................... Heb je nu voor niks geoefend? Nee, natuurlijk niet
   want volgende week doen we ook de spellingtoets van de CITO en daarin komen veel woordjes voor
   die we het afgelopen jaar geoefend hebt!
   Ik laat nog weten wanneer we het controledictee van blok 8 spelling gaan doen.