Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Agenda en Nieuws

21 augustus 2018

We zijn weer begonnen; heerlijk al de kinderen die er weer zin in hebben!
Samen gaan we er een mooi jaar van maken.
Even wat mededelingen;
* We hebben gym op dinsdag en donderdag!
   Meneer Jesse gaat de gymles op dinsdag en donderdag geven.
   Aanvankelijk gaan we nog niet douchen.
* Denkt u aan de luizenzak
* Denkt u aan het rapport
* Vrijdag a.s. komen de ouders weer luizen kammen ; liever geen gel gebruiken!
* Hiep hiep hoera; Yamama heeft een zusje gekregen!! Ze heet Rukaja! PROFICIAT.


29 augustus 2018
* Alle oudste kinderen hebben het programmaboekje van het Noorderlicht meegekregen.
* We zijn met spelling aan het werk met; de ei-ij en aan de open (apen eten noten........)
   en gesloten lettergrepen (mussen koppen appels............) Afspraak O1 R5b en R5c
* Met rekenen zijn we bezig met getallenlijnen, tafels van 2, 3, 4, 5, 6, 10 en nu de tafel 7, 
   sommen zoals; 3+5+7+5=    13+2+7+8=   57+20=  57+23=  36+37=   73-42=
* Argus clou Nederland op de kaart.


4 september 2018
* Gisteravond hebben we de ouderinfo avond gehad er waren 14 ouders aanwezig.
   We hebben een aantal adviezen gedaan;
   - thuis lezen 10 min per dag
   - tafeltjes oefenen; wc blad + tafel van 7
   - flitswoordjes op de computer
   - geld, klok ook digitaal
   - spellingsafspraken (zie agenda Paulusschoolsite groep 5) thuis oefenen
  Ouders zijn altijd welkom om een afspraak te maken liefst na 14.30 uur.
 * Ouders die niet aanwezig waren krijgen die gisteravond verstrekte materialen tijdens 
    de kennismakingsgesprekken zodat de juf er wat uitleg bij kan geven.
* Juf Cora krijgt op vrijdag 2 studenten van het Maas Waal college; Carlijn en Lina 
   (13 weken = tot aan de kerstvakantie)
* Deze week zijn we allemaal weer aan het werk gegaan op de computer 
   en we zijn weer begonnen met de weektaak.
* Volgende week vrijdag is Lotte jarig; zij viert het donderdag.


10 september 2018
* Op vrijdag geeft juf Cora de kinderen de tekst van Nieuwsbegrip mee naar huis,
    u kunt dan samen met uw kind  de tekst nog eens lezen. Bekijken wat deze week actueel was 
    en ook de vragen nog eens samen doornemen.
* Woensdag 12 september hebben we een ontruimingsoefening! Dat ging heel snel en heel goed!
* We hebben een controle-dictee gedaan voor sommige kinderen waren de afspraken O1  (ei-ij) 
   en R5-b (open lettergreep bv. water regen bomen buren )en R5-c gesloten lettergreep ( bakker bellen
   vissen mollen nummer) nog heel lastig. Thuis oefenen mag!
   Hierna beginnen we aan blok 2 met de spellingsafspraken   K7   O3   R5a-b-c  R3   K2   R6   
   Thuis oefenen mag! We doen het signaaldictee hiervan op maandag  1 oktober 
    En het controledictee op maandag 8 oktober. 
* Alle kinderen hebben dinsdag een brief meegekregen m.b.t. privacy; graag z.s.m. inleveren.
* Denkt u  nog aan het rapport?
* Alle kinderen hebben een kaart blok 1 van De Vreedzame School  meegekregen; "Wij horen bij elkaar."
* Meneer Hans speelt zondag 16 september in de dorpskerk van Leur  vanaf 14.30 uur op zijn arcodeon.
   Er is een nazomer concert van het arcodeon orkest CON AMORE 
   iedereen welkom kinderen gratis volwassen € 5,00 
* Fijne kermis allemaal; maandag zijn alle kinderen vrij; fijne dag!!

19 september 2018
* Woensdag 19 september hebben de kinderen die broertjes en zusjes op onze school hebben een
   uitnodiging meegekregen voor de kennismakingsgesprekken.
   Wanneer de dag of tijd u niet schikt kunt u zelf komen kijken op de lijsten die bij de klas hangen
   welke dag/tijd u beter schikt.
* Ouders die geen broertjes en zusjes op onze school hebben kunnen zelf woensdag en donderdag 
   inschrijven voor deze gesprekken de lijsten hangen bij de klas.
* Denkt u nog aan het rapport ( nog 3 kinderen) 
* Denkt u nog aan de brief i.v.m. privacy; (nog 7 kinderen)
* Met rekenen zijn we bezig met + en - sommen zoals 45+9= 45+19= en 73-8= 73-18=
   dat is voor sommige kinderen nog heel lastig. 
   Deze sommen moeten ze ook kennen voor de toets die we volgende week gaan maken. 
   In deze toets zit ook de klok; de tafel van 4 6 en 3 en de getallenlijn.
* Ik zie u graag maandag of dinsdag tijdens de kennismakingsgesprekken; 
   uw kind heeft woensdag of donderdag een uitnodiging meegekregen. 


24 september 2018
* Er zijn kinderen die graag huiswerk willen; dat is fijn!
   wat kun je doen; * elke dag 10 minuten hardop lezen
                                  * flitswoordjes zie groep thuis oefenen op de site bij groep 5
                                  * de tekst en vragen lezen/bekijken van nieuwsbegrip XL 
                                      die je op vrijdag van juf Cora mee naar huis krijgt.
                                  * elke dag woordjes schrijven; zie spellingsafspraken blok 2  
                                                                                     (dit staat bij 10 september)
                                  * je hebt een boekje meegekregen van de tafel van 7
                                  * tafels online of sommenmaker.nl
                                  * een aantal kinderen hebben het bijwerk rekenwerkboek 
                                     mee naar huis gekregen omdat ze graag zelf thuis wilden werken.
                                   * alle kinderen hebben een gekleurd blad meegekregen met de spellingstermen.
* We hebben vandaag een vertegenwoordiger van onze klas gekozen voor de kinderraad.
   Hugo gaat groep 5 vertegenwoordigen; hij kreeg 5 stemmen.
   Daan is de reserve kandidaat; hij kreeg 3 stemmen. 
   Op dinsdag 9 oktober is de eerste vergadering met juf Carina en de vertegenwoordigers 
   van de andere bovenbouwgroepen.

Even wat data op een rij:
-1 okt. Puck viert haar verjaardag
-2 okt. studiedag kinderen vrij
- 3 okt. meneer Berry in de klas
- 4 okt. opening kinderboekenweek; voorstelling
- 5 okt. Hasan hele dag in de klas; leerkrachten schakelklas hebben studiedag
- 9 okt. Lekker anders dag, juf Kiki en Bibi hebben ons daarover vandaag wat verteld
- 11 okt. afsluiting kinderboekenweek
- 13 okt. Rik jarig
- 15 t/m 19 okt. herfstvakantie

8 oktober 2018
* We hebben maandag het controledictee van blok 2 gedaan, daarom hebben een aantal kinderen
    woensdag weer wat extra werkbladen mee naar huis gekregen om te oefenen. 
    (We oefenen eerst even met juf Daisy) 
    Als we kijken hoe we het gedaan hebben met het instap en daarna het controledictee 
    dan hebben we het heel goed gemaakt. Onze kampioen is Jesper!
* In blok 3 komen de volgende spellingsafspraken aan bod; K9, O4, R1, K3, R5 en O1
   -dinsdag 6 november signaaldictee
   -maandag 12 november controledictee
* Denkt u ook nog aan de tafeltjes (1-2-3-4-5-6-7-8) 
   We hebben ook al een paar sommetjes gehad van de deeltafeltjes 35:7= , 35:5= , 35=7x. , 35= 5x. 
   Alle kinderen hebben 9 okt. een tafelboekje mee naar huis gekregen om te oefenen.
* In blok 2 van taal leren we wat een voorzetsel en een bijvoegelijk naamwoord is.
   (de bruine beer=  bruine bijvoegelijk naamwoord beer= zelfstandig naamwoord)
   Het lidwoord (de het een)en zelfstandig naamwoord (naam van mens dier of ding)kennen we al. 
* De kinderen hebben hele mooi vriendjes geknutseld;
   Pippi Langkous/Witje, Kikker/Varken, Bert/Ernie, Siebie/Stokje, Jip/Janneke, Gvr/Sofie, Sint/Piet, 
   Floddertje/Smeerkees, deze prachtige kunstwerken worden in de gang opgehangen.
   De onderbouw gaat zoeken welke vriendjes bij elkaar horen.
* Alle kinderen hebben donderdag 11 oktober een klassenlijst meegekregen.
Voor allemaal een fijne herfstvakantie; geniet van elkaar en rust maar lekker uit!

22 oktober 2018
* Deze week is juf Hanny op donderdag en op vrijdag vrij.
   Donderdag komt juf Suzanne uit groep 7 in onze klas.
   Vrijdag komt juf Cora in onze klas.
* Dinsdag komen de ouders luizen kammen, dus niet teveel gel gebruiken.
* Woensdag heeft juf Hanny leerlingbespreking met juf Loes; van 8.30 uur tot 10.30 uur 
   is er dan een andere juf/meneer in de klas.
* We hebben toets 2 van rekenen gemaakt; een onderdeel daarvan is de tempo-toets tafels tot en met 7
   en 10. Veel kinderen hebben dit nog onvoldoende onder de knie.
   De kinderen hebben hun blad mee naar huis gekregen; graag even kijken hoeveel uw kind er had.
   ( 100 is geweldig; 80 is heel mooi, veel minder is echt heel goed oefenen!) 
* De sommen zoals 45+29=   88-19=  en 810+80=  660-300=  vinden sommige kinderen nog lastig!
* Omdat we tijdens de kinderboekenweek erg mooie "vriendjes" hadden gemaakt hebben 
   kregen we een prijsje; een boekenbon van € 5,00. Wie wil bij de boekhandel een mooi boekje voor
   onze klas gaan uitzoeken van € 5,00 ? 
* Woensdag 24 okt. hebben wij de taaltoets gedaan; enkele kinderen hebben nog 
   een blaadje meegekregen om thuis te oefenen.
* Daan heeft onze boekenbon van € 5,00 meegekregen en hij gaat op zoek naar een mooi boek!
   ( de juf wil eventueel nog € 5,00 bij leggen)


29 oktober 2018
* Donderdag a.s instuif 17.00 uur tot 18.00 uur. We willen graag laten zien wat we allemaal doen in 
   onze klas!
* Daan heeft een prachtig boek gekocht; Dummie de Mummie; en de sfinx van Shakaba!
   geweldig; nu hebben we een fijn voorleesboek!  Heel hartelijk bedankt daarvoor!!
* Donderdag 8 november; Nationaal Schoolontbijt, Juf Suzanne werkt deze dag in onze klas.
*  Dinsdag 6 november is het weer kinderraad. 
* Woensdag 7 november gaan de kinderen van de kinderraad bij de burgemeester eten.
* Het oefenboekje Woordjes lezen; zo snel mogelijk zoveel mogelijk woordjes lezen in 1 minuut
   is mee naar huis gegaan om te oefenen!

2 november 2018
* Donderdag 8 november is juf Suzanne weer in de klas.
* Woensdag 7 november; bord beker en bestek met naam in een plastic tas meebrengen.
   We hebben donderdag het nationale ontbijt. D.w.z. dat we samen gaan ontbijten in de klas.
   (een klein boterhammetje thuis is denkt de juf wel verstandig)
   Zie info van deze week!

7 november 2018
* We hebben het signaaldictee gedaan de afspraken K9 04 R1 k3 R5 en 01 
    12 november hebben wij het controledictee. Sommige kinderen moeten echt nog goed oefenen.
* Met rekenen zijn we bezig met de tafels van 8 en 9!
   En sommen zoals 300-5=  300-50= en 300-80=
* Tijdens de gym hebben wij oefeningen gedaan voor het handbal. 
    Er is donderdag 27 december in de vakantie een handbaltoernooi. In de De Arcus.
    Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen hieraan meedoen. 
    Je kunt alvast thuis navragen of je daar dan tijd voor wilt vrij maken en of je mee mag doen.
    Voor woensdag 14 december inschrijven!
* Sinterklaas is ook in aantocht!


12 november 2018
*Dinsdag 13 november kunnen de kinderen op school een dansclinic volgen.
  Het begint om 14.15 uur tot  15.00 uur. Meneer Jesse (onze gymmeester ) geeft de les.
* Denken jullie nog aan het handbal toernooi (zie 7 november)
* Maandag 12 november hebben we het controledictee gedaan; sommige kinderen hebben 
   daarom extra oefenblaadjes mee naar huis gekregen.
* We gaan de komende tijd oefenen met de CITO begrijpend lezen en rekenen en wiskunde.
   We gebruiken de oude versie; laten de kinderen af en toe een stukje maken en gaan het 
   daarna samen bespreken. Begrijpend lezen mag niet voorgelezen worden. 
   De boekjes gaan niet mee naar huis omdat deze versie op sommige scholen nog wordt gebruikt.
* De klokken hebben weer eens geoefend; sommige kinderen vinden het nog erg lastig!
* Er zijn 4 jongens die zich opgegeven hebben voor het handbal van 27 december.
   We zijn nog op zoek naar een coach! Wanneer er niemand is kan het helaas niet doorgaan.
* Juf Cora wil graag dat jullie vrijdag 16 november stiften meebrengen om te gebruiken 
   tijdens het knutselen.

19 november 2018
* Juf Cora heeft per kind een melkpak en een keukenrol nodig.
* Maandag 19 november hebben de kinderen de tweede kaart van de Vreedzame School meegekregen.
   "We lossen conflicten zelf op!" Het petjes verhaal!
* Maandag 26 november zetten we de schoen; je mag hem vrijdag al meebrengen.
* Dinsdag hebben we de taaltoets gedaan; sommige kinderen hebben nog wat bladen meegekregen 
   om te oefenen.
* Woensdag 21 november hebben we lootjes getrokken; we mogen Sinterklaas helpen.
   Elk kind maakt een gedicht/ surprise en zorgt voor een kadootje van € 3,50
   We hebben maar 14 dagen dan is het al Sinterklaas; dus snel aan de slag.
* Er is een handbalteam gevormd samen met de groep van juf Francis.
   De vader van Jens Hendriks gaat dit team begeleiden. 
   Op dinsdag 18 december komt er iemand van de handbalvereniging ons trainen tijdens de gymles.
* Donderdag 22 november komt juf Carolien kennis maken met de groep!
* Met spelling zijn we weer aan een nieuw blok begonnen; blok 4
   De spellingsafspraken die aan de orde komen zijn; K4-K6-K10a-K10b, O5  O6  en R5
   Op dinsdag 4 december hebben we het signaaldictee en 
   op maandag 10 december hebben we het controledictee.


27 november 2018
* Vrijdag 30 november gaan de kinderen van de middenbouw Sinterklaas knutselen.
* Vrijdag 14 december gaan de kinderen Kerst knutselen.
* Vrijdag 21 december gaan de kinderen (van 12.00 uur tot 13.00 uur) schaatsen op de Markt in Wijchen.  
   Hiervoor zoeken we nog 3 of 4 ouders nodig...................
   Enkele afspraken m.b.t. het schaatsen; 
  • Eigen schaatsen meenemen mag, geen klapschaatsen.
  • Schaatsen lenen is gratis.
  • Handschoenen zijn verplicht ivm veiligheid. Kinderen worden geweigerd als ze geen handschoenen aan hebben. 
  • Deelnemen is op eigen risico.
* Woensdag 19 december nemen we afscheid van juf Francis.
* Alle oudste kinderen hebben een brief meegekregen; enquête Noorderlicht Naschoolse activiteiten. 
* We hebben de rekentoets gemaakt van blok 3; hieruit bleek dat het voor een aantal kinderen nog lastig 
   is de digitale klok te kunnen lezen. Daarom krijgen alle kinderen een blad mee met daarop de sommen
   die wij in deze toets gehad hebben. 
   Het is zeker de moeite waard dit eens samen met uw kind te bekijken.


4 december 2018
* Woensdag 5 december; Sinterklaas; alle hulp pieten hebben erg hun best gedaan!
   We wachten in spanning af; vol verwachting klopt ons hart.
* Donderdag 6 december uitslapen en nagenieten van een heerlijke pakjes avond.
   We starten pas om 10.00 uur.
* Vrijdag 7 december we gaan de kerstboom al opzetten.
* Vrijdag 14 december gaan we kerst knutselen.
* In januari moeten we weer de Cito toetsen gaan maken.
   Daarom hebben wij het rekenen en begrijpend lezen alvast een beetje geoefend.
   Sommige dingen bleken toch nog erg lastig.....................
   Alles wat je goed kan wordt steeds leuker om te doen!


10 december 2018
* De kinderen hebben een mooie lampion gemaakt bij juf Cora.
    Hiervoor mogen zij een glazen potje meebrengen en een nep waxinelichtje.
* We hebben het controle dictee van spelling gedaan; 
   de afspraken K10-a (ig ug) K10-b ( luk lijk) en K6 ( on- ont- ge- be- ver-) 
   waren voor veel kinderen nog lastig.
  Ze hebben extra oefenbladen mee naar huis gekregen
* Vrijdag a.s is het wintermarkt van 18.30 uur tot 20.00 uur.
   De opbrengst gaat naar de kinderen van de voedselbank!
   Zie info nummer 15 van 7 december. Hierin vindt u alle info m.b.t. de kerst.
* Vanaf dinsdag 11 december hangen de intekenlijsten voor het kerstbuffet bij de klassen
   graag z.s.m. intekenen.
* Vrijdag 14 december is er kerst knutselen van 10.30 uur tot 12.00 uur.
   Juf Cora kan nog hulp gebruiken van enkele ouders. Er hebben zich al 6 ouders aangemeld!
* Woensdag 19 december bord beker en bestek meebrengen.
* Donderdag 20 december zijn de schooltijden aangepast. 
   's Ochtends werken we van 8.30 uur tot 12.00 uur. Dan zijn we vrij. 
   De kerstviering is van 17.00 uur tot 19.00 uur.
   Wilt u goed met uw kind afspreken waar u hem of haar na afloop van de viering ophaalt.
* De kinderen gaan 21 december schaatsen; handschoenen verplicht!
   Er zijn al 6 ouders die zich opgegeven hebben om mee te gaan. Erg gezellig!
   Zij krijgen van juf Cora een berichtje via de mail hoe laat zij vertrekken.