Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Informatie voortgezet onderwijs

Overzicht van de kenmerken van Praktijkonderwijs, de VMBO-stromingen, Havo en VWO


Praktijkonderwijs (PrO)

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is om een VMBO-diploma te halen. Deze leerlingen krijgen veel extra hulp; ze volgen het onderwijs in kleinere en op hun eigen niveau. Het praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs, die leerlingen voorbereidt op een plaats op de arbeidsmarkt.

 

Vmbo

Binnen het vmbo volgen leerlingen een leerweg: één van de beroepsgerichte leerwegen of de theoretische leerweg. In de beroepsgerichte leerwegen kiezen de leerlingen na twee jaar voor een beroepsrichting.

 

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg leren vooral door dingen te doen. Zowel in de theorie- als in de praktijklessen wordt zo praktisch mogelijk gewerkt.

Met een diploma op dit niveau stromen de leerlingen door naar niveau 2 van het mbo.


Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Leerlingen die graag praktisch leren, maar ook de theoretische verdiepingsstof goed begrijpen, volgen de kaderberoepsgerichte leerweg.
Vanaf leerjaar 3 kiezen de leerlingen voor een sector (Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Commercie). Ze krijgen naast de theorielessen veel beroepsgerichte vakken.

Met een diploma op dit niveau stromen de leerlingen door naar niveau 3 of 4 van het mbo.

 

Vmbo theoretische leerweg (+)/gemengde leerweg
Leerlingen die goed overweg kunnen met theoretische verdiepingsstof zijn op hun plek in de (gemengd) theoretische leerweg. In deze leerweg krijgen leerlingen ook na leerjaar 2 theorievakken aangeboden. Pas aan het einde van leerjaar 3 kiezen zij voor een vakkenpakket dat aansluit bij een sector. In leerjaar 4 volgen alle leerlingen van de theoretische leerweg een zevende vak; een theorievak of het beroepsgerichte vak Technologie. Wanneer leerlingen voor Technologie kiezen, is diplomering in de gemengde leerweg mogelijk. Met een diploma vmbo-t(+) is doorstroom naar 4 havo of niveau 3 of 4 van het mbo mogelijk.

 

Havo
Een havo-opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

In de bovenbouw van de havo (Tweede Fase) kiezen leerlingen één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. In de Tweede Fase doen we een steeds groter beroep op de zelfstandigheid van de leerlingen en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en het studieresultaat.


Vwo
Met een vwo-diploma kunnen leerlingen aan de universiteit gaan studeren.

In de bovenbouw van het vwo (Tweede Fase) kiezen leerlingen één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. In de Tweede Fase doen we een steeds groter beroep op de zelfstandigheid van leerlingen en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en het studieresultaat.


Combinaties zijn mogelijk:  havo/vwo, vmbo-t/havo, vmbo-k/t, vmbo-b/k