Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Lesrooster

Groep 8 (2018 / 2019)
Dag   Tijd Vak  
Maandag ochtend 08:30 - 09:00 Stillezen  
  ochtend 09:00 - 09:10 Taal Spelling (onthoudwoorden)  
  ochtend 09:10 - 10:10 Rekenen  
  ochtend 10:10 - 10:25 Pauze (buitenspelen)  
  ochtend 10:25 - 10:40 Pauze (eten en drinken)  
  ochtend 10:40 - 11:15 Computertijd (Taal woordenschat)                 
  ochtend 11:15 - 12:00 Taal Spelling  
  middag 12.00 - 12.15 Pauze (buitenspelen)  
  middag 12.15 - 12.30 Pauze (eten en drinken)  
  middag 12:30 - 13:00 Taal Woordenschat  
  middag 13:00 - 14:00 Wereldoriëntatie  
         
Dinsdag ochtend 08:30 - 09:00 Stillezen  
  ochtend 09:00 - 09:10 Technisch lezen (woorden lezen)  
  ochtend 09:10 - 10:10 Rekenen  
  ochtend 10:10 - 10:25 Pauze (buitenspelen)  
  ochtend 10:25 - 10:40 Pauze (eten en drinken)  
  ochtend 10:40 - 11:15
Computertijd
(Begrijpend lezen)
 
  ochtend 11:15 - 12:00 Taal Spelling  
  middag 12.00 - 12.15 Pauze (buitenspelen)  
  middag 12.15 - 12.30 Pauze (eten en drinken)  
  middag 12:30 - 13:15 Taal Spreken en luisteren  
  middag 13:15 - 14:00 Lichamelijke oefening  
         
Woensdag ochtend 08:30 - 09:00 Stillezen  
  ochtend 09:00 - 09:10 Taal Spelling (werkwoordspelling)  
  ochtend 09:10 - 10:10 Rekenen  
  ochtend 10:10 - 10:25 Pauze (buitenspelen)  
  ochtend 10:25 - 10:40 Pauze (eten en drinken)  
  ochtend 10:40 - 11:15 Computertijd (Taal Spelling)  
  ochtend 11:15 - 12:00 Taal Taalbeschouwing  
  middag 12.00 - 12.15 Pauze (buitenspelen)  
  middag 12.15 - 12.30 Pauze (eten en drinken)  
  middag 12:30 - 13:00 Engels  
  middag 13:00 - 14:00 Wereldoriëntatie  
         
Donderdag ochtend 08:30 - 09:00 Stillezen  
  ochtend 09:00 - 09:10 Taal Spelling (onthoudwoorden)  
  ochtend 09:10 - 10:10 Rekenen  
  ochtend 10:10 - 10:25 Pauze (buitenspelen)  
  ochtend 10:25 - 10:40 Pauze (eten en drinken)  
  ochtend 10:45 - 11:15 Computertijd (Wereldoriëntatie)  
  ochtend 11:15 - 12:00 Taal Spelling  
  middag 12.00 - 12.15 Pauze (buitenspelen)  
  middag 12.15 - 12.30 Pauze (eten en drinken)  
  middag 12:30 - 13:15 Begrijpend lezen  
  middag 13:15 - 14:00 Taal Schrijven  
         
Vrijdag ochtend 08:30 - 08.45 Stillezen  
  ochtend 08:45 - 09:10 Taal Spelling (weekdictee)  
  ochtend 09:10 - 10:10 Wereldoriëntatie  
  ochtend 10:00 - 10:10 Pauze (eten en drinken)  
  ochtend 10:10 - 10:25 Pauze (buitenspelen)  
  ochtend 10:25 - 11:15 Lichamelijke oefening  
  ochtend 11:15 - 12:00 Rekenen  
  middag 12.00 - 12.15 Pauze (buitenspelen)  
  middag 12.15 - 12.30 Pauze (eten en drinken)  
  middag 12:30 - 13:30 Zelfstandig werken  
  middag 13:30 - 14.00 Vreedzame school