Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Lesrooster

Maandag                                                                                                          rooster groep 8 (2017/2018)
8.30-9.15            stillezen
9.15-10.15          rekenen
10.15-10.30        voorlezen, eten/drinken
10.30-10.45        pauze 
10.45-11.30        taal spelling
11.30-12.00        taal woordenschat computerprog TIB
12.00-12.30        pauze
12.30-13.15        taal woordenschat
13.15-14.00        wereldoriëntatie
Dinsdag
8.30-9.15            stillezen
9.15-10.15          rekenen
10.15-10.30        voorlezen, eten/drinken
10.30-10.45        pauze
10.45-11.30        taal spelling
11.30-12.00        begrijpend lezen computerprog Nieuwsbegrip
12.00-12.30        pauze
12.30-13.15        taal spreken en luisteren
13.15-14.00        gymnastiek

Woensdag
8.30-9.15            stillezen
9.15-10.15          rekenen
10.15-10.30        voorlezen, eten/drinken
10.30-10.45        pauze
10.45-11.15        taal taalbeschouwing
11.15-12.00        spelling computerprog SIB
12.00-12.30        pauze
12.30-13.15        Engels
13.15-14.00        wereldoriëntatie

Donderdag
8.30-9.15            stillezen
9.15-10.15          rekenen
10.15-10.30        voorlezen, eten/drinken
10.30-10.45        pauze
10.45-11.30        taal spelling
11.30-12.00        wereldoriëntatie topografie computerprog
12.00-12.30        pauze
12.30-13.15        wereldoriëntatie
13.15-14.00        taal schrijven

Vrijdag
8.30-9.15             stillezen
9.15-10.15           begrijpend lezen
10.15-10.30         voorlezen, eten/drinken
10.30-10.45         pauze
10.45-11.15         rekenen (afmaken weektaak, evt. computer)
11.15-12.00         gymnastiek
12.00-12.30         pauze
12.30-13.30         zelfstandig werken
13.30-14.00         vreedzame school