Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Informatie voortgezet onderwijs


Informatie/data over de open dagen en informatiemarkten zijn vanaf schooljaar 2016-2017 te vinden op de site www.schoolkeuzehulp.nl  

De papieren variant is per direct komen te vervallen. 


NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

In januari 2017 zullen de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen worden gehouden. 

Wij nodigen de leerlingen en ouders van groep 8 van harte uit om de informatiemarkt op het Maaswaal College (locatie Veenseweg) te bezoeken. 

Deze informatiemarkten zullen gehouden worden op:

Maandag 23 januari 2017 van 18:30 – 21:00 uur waarbij alleen het Maaswaal College zich presenteert.

Dinsdag 24 januari 2017 van 18:30 – 21:00 uur waarbij naast het Maaswaal College, ook andere scholen zich presenteren.

Op de informatiemarkt van dinsdag 24 januari presenteren vrijwel alle scholen voor het voortgezet onderwijs uit Nijmegen en omgeving zich. Er is eerst een marktgedeelte en daarna voorlichting van de verschillende scholen in lokalen in twee rondes. Op beide avonden:

De eerste voorlichtingsronde in lokalen is van 19.00 uur tot 19.45 uur 

De tweede voorlichtingsronde in lokalen is van 20.00 uur tot 20.45 uur 

 

Graag attenderen wij u op de begintijd van 18:30 uur (niet eerder i.v.m. het opbouwen van de stands). In verband met beperkte parkeergelegenheid willen we ouders verzoeken indien mogelijk per fiets of te voet te komen en in elk geval op tijd te vertrekken. Komt u toch met de auto, parkeer dan aan de achterzijde van de school, bij de sportvelden. Meer informatie over het parkeren is te vinden op onze website (www.maaswaalcollege.nl).

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. Alvast bedankt voor de genomen moeite. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de afdelingsleiders van de brugklassen Veenseweg en Oosterweg,

 

Johan van Kessel

Afdelingsleider brugklassen Veenseweg a.i.

 

Datum Dag Scholenmarkt

16 januari 2017 Maandag Kandinsky College Maldenburchtstraat

17 januari 2017 Dinsdag Karel de Grote College

18 januari 2017 Woensdag SSgN

23 januari 2017 Maandag Mondial College  Leuvensbroek 

24 januari 2017 Dinsdag Maaswaal College  Veenseweg

25 januari 2017 Woensdag Notre Dame

30 januari 2017 Maandag Stedelijk Gymnasium

31 januari 2017 Dinsdag Citadel College  Griftdijk

 1 februari 2017 Woensdag  Montessori College Kwakkenberg 


Overzicht van de kenmerken van Praktijkonderwijs, de VMBO-stromingen, Havo en VWO


Praktijkonderwijs (PrO)

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is om een VMBO-diploma te halen. Deze leerlingen krijgen veel extra hulp; ze volgen het onderwijs in kleinere en op hun eigen niveau. Het praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs, die leerlingen voorbereidt op een plaats op de arbeidsmarkt.

 

Vmbo

Binnen het vmbo volgen leerlingen een leerweg: één van de beroepsgerichte leerwegen of de theoretische leerweg. In de beroepsgerichte leerwegen kiezen de leerlingen na twee jaar voor een beroepsrichting.

 

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg leren vooral door dingen te doen. Zowel in de theorie- als in de praktijklessen wordt zo praktisch mogelijk gewerkt.

Met een diploma op dit niveau stromen de leerlingen door naar niveau 2 van het mbo.


Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Leerlingen die graag praktisch leren, maar ook de theoretische verdiepingsstof goed begrijpen, volgen de kaderberoepsgerichte leerweg.
Vanaf leerjaar 3 kiezen de leerlingen voor een sector (Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Commercie). Ze krijgen naast de theorielessen veel beroepsgerichte vakken.

Met een diploma op dit niveau stromen de leerlingen door naar niveau 3 of 4 van het mbo.

 

Vmbo theoretische leerweg (+)/gemengde leerweg
Leerlingen die goed overweg kunnen met theoretische verdiepingsstof zijn op hun plek in de (gemengd) theoretische leerweg. In deze leerweg krijgen leerlingen ook na leerjaar 2 theorievakken aangeboden. Pas aan het einde van leerjaar 3 kiezen zij voor een vakkenpakket dat aansluit bij een sector. In leerjaar 4 volgen alle leerlingen van de theoretische leerweg een zevende vak; een theorievak of het beroepsgerichte vak Technologie. Wanneer leerlingen voor Technologie kiezen, is diplomering in de gemengde leerweg mogelijk. Met een diploma vmbo-t(+) is doorstroom naar 4 havo of niveau 3 of 4 van het mbo mogelijk.

 

Havo
Een havo-opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

In de bovenbouw van de havo (Tweede Fase) kiezen leerlingen één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. In de Tweede Fase doen we een steeds groter beroep op de zelfstandigheid van de leerlingen en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en het studieresultaat.


Vwo
Met een vwo-diploma kunnen leerlingen aan de universiteit gaan studeren.

In de bovenbouw van het vwo (Tweede Fase) kiezen leerlingen één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. In de Tweede Fase doen we een steeds groter beroep op de zelfstandigheid van leerlingen en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en het studieresultaat.