Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Even voorstellen

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.
Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht.
De directeur is als adviseur onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.
 
M.i.v. januari 2012 worden beide geledingen samengesteld voor de periode van 3 schooljaren. Omdat voorheen de oudergeleding zitting nam per kalenderjaar worden de nieuw gekozen vertegenwoordigers in de oudergeleding gekozen voor de periode van 3,5 schooljaar.
 
De M.R. bestaat momenteel uit de volgende personen:
 
OUDERGELEDING:                                                                PERSONEELSGELEDING:
* Erik de Munk                                                                       * Hanny Duighuisen
   ouder van  Fiene (7/8)                                                          leerkracht groep 5
Nicole Eggen (secretaris)                                                  *  Francis Gunsing  
    Sharon (7/8)                                                                         leerkracht groep 6b
Roy Fleuren                                                                         * Erik Berns (voorzitter) 
   ouder van Martijn (8b)                                                          facilitair manager Noorderlicht/Paulusschool
* Peter Willems                                                                         en coördinator naschoolse activiteiten
                                    
                                                                                                    
 
# Hallo, ik ben Roy Fleuren, getrouwd met Louise Tonies en papa van Eline en Martijn (8b).
Ik werk als verbindingsofficier bij de Koninklijke Landmacht en daardoor ook regelmatig herkenbaar op het schoolplein aan mijn camouflage-pak.
Ik vind het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen.
Door mijn rol binnen de MR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de Paulusschool.
Daardoor kan ik meedenken over beleidsmatige zaken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Paulusschool.

# Hallo, mijn naam is Nicole Eggen ik ben de moeder van twee dochters waarvan 1 dochter nog op de Paulusschool zit, Sharon (7/8). Het verbaasde mij zeer dat het voor de MR zolang duurde toendertijd om iemand te vinden zich bij hun aan te sluiten. Aangezien het mij toch fijn lijkt mee te praten over dergelijke zaken die je kind aangaat op een school, heb ik daarom besloten mijzelf kandidaat te stellen binnen de MR. Het is erg fijn om over diverse dingen je mening te kunnen geven en er dan over te discussiëren.
Het is nog steeds erg prettig om deel te nemen aan de M.R.. 

# Mijn naam is Erik de Munk en ben lid van de M.R sinds begin schooljaar (2014-2015). Ik ben getrouwd en heb twee kinderen; Mette en Fiene in groep 7/8. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Dyade Dienstverlener in het onderwijs als Manager Vastgoed. In deze functie ben ik dagelijks bezig met het adviseren (strategisch) van onderwijsinstellingen in het PO en VO (voornamelijk op het gebied huisvesting). Daardoor heb ik veel overleg met schoolbesturen, schooldirecteuren en gemeenten en zodoende weet ik goed waar men zich dagelijks mee bezighoudt.   
Door het vertrek van een M.R lid (het stokje werd overgedragen!) kreeg ik de kans om bij de MR te komen. Ik heb zin om mijn bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Ik hoop daarom ook met mijn kennis van het onderwijs en samen met de andere M.R leden, de directie van de Paulusschool te kunnen ondersteunen met raad en daad met als doel goed onderwijs binnen de Paulusschool. Belangrijk daarbij vind ik dat er gedacht wordt vanuit de gedachten van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen. Ik heb er vertrouwen in dat we dit gezamenlijk als M.R kunnen bereiken. Want goed onderwijs biedt kansen voor kinderen en daarmee ook aan de Nederlandse maatschappij.
 
Ik ben Peter Willems en vader van 3 zonen in de groepen 3, 5 en 8. Ik ben getrouwd met Sandra en woonachtig aan de Startvenseweg. Vanaf aankomend schooljaar 2017/2018 word ik lid van de medezeggenschapsraad. Afgelopen jaar ben ik voor het eerst klassenouder geweest in groep 3. Dit heeft mijn betrokkenheid bij de school vergroot. De contacten met de juffen en andere ouders maken dat ik me meer wilde gaan bezig houden met de ontwikkelingen op de Paulusschool.
Onze school is een fijne en leerzame plek voor de kinderen. Hier wordt hard voor gewerkt en daar wil ik dus een steentje aan bijdragen. Samen maken we de Paulusschool een plek waar onze kinderen later met een blij gevoel naar terug kijken. 

# Ik ben Erik Berns, facilitair manager Noorderlicht/Paulusschool. Momenteel ben ik bezig aan mijn 12e jaar als lid van de personeelsgeleding in de M.R. en momenteel in de functie van voorzitter. mijn dagelijkse werkzaamheden omvatten de verantwoordelijkheid voor de  gang van zaken in Noorderlicht en Paulusschool, met daarnaast de coördinatie van de naschoolse activiteiten. Formeel ben ik full-time in dienst bij de Samenwerkingsstichtring Kans & Kleur, waardoor ik zitting kon en kan nemen in de M.R. Mijn drijfveer is bij te dragen aan openheid in het beleid van de school en het betrekken van ouders en personeel in de besluitvorming daartoe. Vuistregel voor mij is dat ondanks de diverse belangen die daarin meespelen, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de kinderen op de eerste plaats komen.
 
# Mijn naam is Francis Gunsing. Ik ben leerkracht van groep 6b. Ik draag de Paulusschool een warm hart toe. In mijn eerste onderwijsjaren hier met veel enthousiasme werkzaam geweest .
Na  vele andere basisscholen bezocht te hebben, i n 1995 weer  teruggekeerd.Betrokkenheid met het onderwijs is groot in mijn gezin. Zowel mijn man als mijn kinderen zijn werkzaam in het onderwijs.Iedere basisschool moet een M.R hebben. Een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Belangrijk voor het goed functioneren van de school in al haar taken en verplichtingen. 
Ik wil graag mee denken, stemmen en adviseren in alles wat met onze school te maken heeft.  Om mee te helpen te komen tot een zo ideaal mogelijke onderwijssituatie, gericht op een optimale voorbereiding van het kind op zijn of haar toekomst.
 
# Mijn naam is Hanny Duighuisen. Ik ben leerkracht van groep 5. Sinds 1998 ben ik werkzaam op de Paulusschool. Voor die tijd heb ik hier in Wijchen 14 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt. In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega's het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun ouders) en collega's met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal kunnen ontwikkelen.