Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Vergaderdata

De vergaderingen van de M.R zijn in beginsel openbaar en bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Indien er sprake is van een besloten bijeenkomst (zonder toehoorders) zal dat worden aangekondigd op de website en in de Info.
 
Een uitnodiging voor de vergadering met de bijhorende agenda zal ook bijtijds in de info staan.
De vergadering begint om 19.30 uur in de personeelskamer en zal (meestal) rond 21.00 uur eindigen.

Vergader data 2017/2018
19 september 2017  voor de agenda: klik hier
31 oktober 2017       voor de agenda: klik hier
18 december 2017   voor de agenda: klik hier
30 januari 2018         voor de agenda: klik hier
20 maart 2018           voor de agenda: klik hier
14 mei 2018               extra geplande vergadering, voor de agenda klik hier
12 juni 2018               voor de agenda: