Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

NKO

Op de website van de NKO staan diverse onderwerpen die geschikt kunnen zijn als onderwerp op onze thema bijeenkomsten. Klik hier om een kijkje te nemen naar de diverse onderwerpen en geef jouw mening over de te kiezen onderwerpen voor het volgende schooljaar!!
Reacties zijn altijd welkom. Je kunt ze sturen naar ouderraad@paulus-school.nl
 
Voorbeelden als deze:

de afgelopen keer was het onderwerp:

In gesprek met de school van je kind

Soms lijkt het alsof ouders en scholen van mening verschillen over wat goed is voor kinderen. Maar is dat ook echt zo of lijkt dat maar zo? Er is maar één manier om daar achter te komen: praten met de leerkracht, de coördinator leerlingenzorg, de mentor of de directeur. Tijdens deze avond krijgen ouders bruikbare tips voor een goed gesprek met de school van hun kind. De avond is vooral bedoeld voor ouders, maar óók leerkrachten kunnen deelnemen.
 
Deze goed bezochte avond was erg leuk en leerzaam. We hebben interactief kunnen kennismaken met de juiste vorm van communiceren. Niet alleen met school, maar ook in algemene zin.
 
 
Volgende thema's kunnen zijn:

Grenzen stellen in de opvoeding

Kinderen hebben grenzen nodig om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Dat zal elke ouder kunnen beamen. Maar welke grenzen zijn dat en hoe stel je die? Tijdens deze avond komen verschillende manieren aan de orde waarop je kinderen de ruimte kunt geven, maar waarbij je tegelijkertijd ook duidelijke grenzen kunt hanteren. Een avond vol praktische handreikingen en tips.
 

Je kind aandacht geven

Hoe geef je je kind voldoende aandacht?
Voor ouders van opgroeiende kinderen is dat niet altijd eenvoudig. Tijdens deze avond leren ouders goed te luisteren, zodat ze beter kunnen vaststellen wat hun kinderen echt vragen.
Verder komt ook aan de orde wat aandacht geven soms lastig maakt en hoe je aandacht op maat kunt geven, onder andere met behulp van de ‘wijze lessen van monniken’.

Nieuwe media: vertrouwen of controleren?

Internetten, chatten, gamen en mobiel bellen zijn favoriete bezigheden van kinderen en jongeren. Maar er is een keerzijde waar ouders zich terecht zorgen over maken. Tijdens deze avond worden de voor- en nadelen van nieuwe media besproken. Ook wordt er ingegaan op vragen die bij ouders leven, zoals: waar ligt de grens tussen vertrouwen hebben en controleren? Welke regels zijn er op school? Welke afspraken kun je met je kind maken? En welke afspraken kunnen school en ouders maken?
 

Waarden en normen, thuis en op school

Zowel thuis als op school worden allerlei beslis-singen genomen die zijn terug te voeren op de waarden en normen van de opvoeders. Het is natuurlijk prettig als school en ouders dezelfde waarden en normen delen, maar er kunnen ook grote verschillen zijn. Wat weten school en ouders in dat opzicht eigenlijk van elkaar?
Hoe kunnen zij omgaan met overeenkomsten en verschillen? Tijdens deze avond is er aandacht voor deze vragen.


Graag komen wij in contact met ouders en leerkrachten om te bepalen welk onderwerp het beste zou zijn voor een volgende thema bijeenkomst van de ouderraad. Stuur even een e mail naar ouderraad@paulus-school.nl en geef uw keuze door!!