Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

concept notulen OR bijeenkomst 9 oktober 2013

Notulen algemene ouderraadvergadering 7 Oktober 2013

-          Aan het einde van de jaarvergadering van September hebben we als OR de aanwezige ouders een vraag meegegeven; Wat kunnen we als OR dit jaar betekenen voor de ouders / kinderen. We komen hier deze vergadering op terug. Niemand van de aanwezige van vanavond heeft hier een reactie op !!

-          Geen op of aanmerkingen op de vorige notulen.

-          Invulling vanavond vanuit school door Wytze en Jean-Paul:

o    Ze geven uitleg over het directe instructiemodel waar de school sinds 3 jaar mee werkt.

o   Ze geven uitleg over een aantal resultaten van het schooljaar 2012-2013. Opmerking vanuit ouder is, of dit de volgende keer in een grafiek kan, en met de resultaten van de afgelopen 2 schooljaren zodat we vergelijkingsmateriaal hebben. Gaat de school achteruit / vooruit of blijft het stabiel ??? Dat is dan beter te zien !

o   1 zorg route; daar vallen alle vakken onder. In de 1 zorg route wordt de leerbehoefte van iedere leerling omschreven. Met daarbij de doelen en een plan van aanpak. Ieder kind wordt 2 keer per jaar besproken met intern begeleider Loes Peters.

o   Dit jaar wordt er een voorbereiding gedaan op de aanschaf van een nieuwe methode van Wereldoriëntatie.  Volgend schooljaar komt er een werkgroep vanuit de leerkrachten / directie en worden er een aantal methodes uitgeprobeerd. Het schooljaar daarop wordt de nieuwe methode Wereldoriëntatie aangeschaft.

o   Aanwezige ouders krijgen de tijd om met elkaar wat punten op te schrijven wat zij belangrijk vinden om de ouderbetrokkenheid beter te krijgen. Ook om de betrokkenheid van leraren beter te krijgen. Dit is op een flap over geschreven en er komt hier een stuk over in de info met wat daaruit gekomen is aan punten.

-          Info vanuit de MR;

Binnenkort komt in de info de antwoorden van vragen die er gesteld zijn op het 5 gelijke dagen model.

Wat maakt de paulusschool nou de paulusschool, dat wil de MR gaan bespreken met de Directie en de OR.

Er is nog een vacature in de MR. De MR zal een stukje schrijven en dit aan de OR geven, zij mailen dit rond naar de klassenouders zodat die het kunnen doormailen naar alle ouders van hun klas !

De MR vergadert 1 x in de maand. Iedereen is van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen !

-          Verslag werkgroep spelletjesdag ;

 

De werkgroep heeft een aantal tips gekregen van meehelpende ouders. Dit zullen zij meenemen naar de volgende spelletjesdag.

Nieuw was dit jaar de voetbalgoals op het grote schoolplein voor de kinderen van groep 3-4. Dit vonden zij erg leuk !

Ook het fruitbuffet in het kader van gezonde school i.p.v. chipsbuffet is goed gegaan ! Het fruit is grotendeels gesponsord door de Coop Woezik.

De werkgroep is op zoek naar 4 nieuwe leden.  De vraag aan alle klassenouders of zij dit rond willen mailen naar de ouders zodat iedereen dit weet en belangstellende zich kunnen aanmelden bij de OR hiervoor !

 

 

-          Rondvraag;

 

Geen vragen.

Wel opmerking van Wytze en Jean-Paul ; dank voor het leuke presentje aan alle leerkrachten in het teken van de Dag van de leerkracht afgelopen vrijdag namens alle leerkrachten !!