Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

concept notulen ouderraadbijeenkomst 20 maart 20

                                                                             Ouderraadvergadering 20-03-14

 

1: Opening

 

Martin verwelkomt iedereen aanwezig.

 

2: Ingekomen stukken.

 

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

3: Vervanging Jean-paul.

 

Per 1 maart is Yvonne Jacobs samen met Wytze waarnemend directie van de Paulusschool en basisschool Roncali.

Yvonne werkt nu in Balgoy op een school met 58 leerlingen. Heel wat anders dan de Paulusschool, maar een mooie uitdaging. Yvonne heeft al een opleiding gedaan voor schoolleiding, en staat nog 2 dagen per week voor de klas. Voorlopig is dat nu gestopt om de taken, samen met Wytze, op zich te kunnen nemen.

Het proces om de vacature van directie in te vullen is reeds gestart.

Er wordt een stappenplan gevolgd, en bijvoorbeeld de MR heeft invloed in de keuze, waarbij de oudergeleding de ouders vertegenwoordigt.

Er zal eerst intern binnen stichting kans en kleur gekeken worden, en begin mei beginnen de sollicitatie gesprekken.

 

4: info van school.

 

Bij de laatste rapportgesprekken op school is gevraagd aan ouders een enquête in te vullen. Dit is door 51% van de ouders gedaan.

Het gemiddelde cijfer dat wordt gegeven is een 7.

Wat onder andere als positief wordt gezien is het gebouw van de paulusschool, de communicatie en het plezier op school.

Aandachtspunten zijn de weg naar school, het omgaan met pesten en de klachtenafhandeling.

 

Wytze heeft met de carnavalsoptocht voorop gelopen en het was weer een zeer geslaagde boerenbruiloft, en bedankt daarvoor de organisatie.

Binnenkort is er weer de sportolympiade voor de groepen 6-8.

groepen 4-5 houden een sportdag en de groepen 1-2-3 houden een soort van spelletjes dag.

Er is ook feedback ontvangen over de laatste rapporten, voor het eerst in de vernieuwde versie. Er is door de ouders een ruim voldoende tot voldoende gegeven, en er is aangegeven dat de cito grafieken een positief punt zijn. De rapporten zien er in de hoesjes ook netjes uit.

 

In de Gelderlander heeft een artikel gestaan over de Paulusschool en de nieuwe gebruiker in deze school, De Komeet. De Komeet is een organisatie die werkt met sociale wijkteams, is laagdrempelig en je kunt met vragen en problemen over kinderen tussen 0 en 7 jaar terecht. Het uitgangspunt is het "jonge risico kind”, waarbij de kind niet naar de zorg komt, maar de zorg naar het kind. Volgend schooljaar wordt er bij de groepen 1-2 gestart met een groep jonge risico kinderen met verschillende leeftijden. Deze kinderen hebben op verschillende manieren zorg nodig b.v door een taalprobleem of sociaal functioneren. In deze groepen wordt er geobserveerd hoe een kind beter kan gaan functioneren, met het doel dat het kan doorstromen naar regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, het liefst in haar of zijn eigen buurt. De Komeet is geen onderdeel van de Paulusschool, maar wordt wel als een meerwaarde ervaren gezien de expertise die het in het gebouw brengt. Er wordt nog gekeken naar de beste manier om de speeltijden buiten in te vullen en of er eventueel andere schooltijden zullen zijn. Deze samenwerking is een stap binnen stichting Kans en Kleur.

 Dit alles in het kader van de week van het passend onderwijs volgende week. Om deze reden zullen er door de gehele school armbandjes uitgedeeld worden met de tekst "je hoort erbij”.

 

 5 Info mr:

 

Geen info

 

6 verslag werkgroepen:

 

De carnavalswergroep heeft het verslag nog niet klaar, dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 

7 rondvraag:

 

Onduidelijkheid over het rekeningnummer van de bijdrage voor het schoolreisje, maar dit is niet het prive nummer van Jean-Paul, maar het rekeningnummer van school.

Vraag of iedereen tevreden is over de schoonmaak binnen de school. Er zijn hierover niet veel klachten, maar er wordt aangegeven dat de klassen soms wel erg vies zijn.

Wytze heeft daar nu geen oplossing voor, maar geeft wel aan dat waarschijnlijk dit jaar de toiletgroepen worden vervangen. Wat er dan precies vervangen wordt is nog onduidelijk.