Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

concept notulen vergadering 26-6-2014                                                 Notullen algemene ledenvergadering 26-06-'14


#1 Welkom door Martin, er zijn geen mededelingen.


#2 Vaststellen verslag vergadering 20 maart j.l.

De uitleg over de komeet wordt aangepast in de notulen.


#3 Lustrum school

Er is een werkgroep met ouders en leerkrachten gevormd, die samen ideeën overleggen hoe op een leuke manier het lustrum van de Pauslusschool te vieren. De festiviteiten zullen eind volgend schooljaar gehouden worden en hier zijn 2 weken voor gereserveerd. 

De precieze start van de festiviteiten is nog niet bekend. Er wordt ook nog een goed doel gezocht om aan de festiviteiten te koppelen.

De ouderraad is betrokken met het lustrum en willen namens alle ouders een cadeau aan de Paulusschool aanbieden. Vraag aan de aanwezige ouders om eens mee te denken over een gepast cadeau.


#4 Info school.

*Invulling vacatures.

De vacatures in groepen 1-2a en 4-5 zijn ingevuld door Sandra Moos en Lyndsey Kuipers, deze laatste heeft al in groep 8 van de Paulusschool gewerkt en op de Roncalli school.

*Marijke heeft inmiddels al afscheid genomen, en ook Loes en Jan nemen binnenkort afscheid van de Paulusschool.

*Gerard de Haan heeft inmiddels kennis gemaakt met de MR, en heeft zin volgend schooljaar bij ons aan de slag te gaan.

*Vandaag zijn de rapporten meegegaan met de kinderen vanaf groep Oudergesprekken zijn niet verplicht, maar kan wel aangevraagd worden door de leerkrachten of door de ouders als dit wenselijk is.

*Op 7 juli a.s. Start de verbouwing van de toiletten, behalve de nieuwere van de bovenbouw. Het kan zijn dat tijdelijk de jongen en de meisjes van de zelfde toiletruimte gebruik maken. Er wordt dan extra gelet op de schoonmaak van de toiletruimte.

*De avondvierdaagse was dit jaar weer een succes, de nieuwe tent zag er mooi uit, en de ijsjes waren erg lekker!

*Juf Nellie is twee weken geleden met spoed aan haar oog geopereerd. Ze kan hierdoor de komende weken nog niet voor de klas staan.

*Ten slotte bedankt wytze iedereen voor het vertrouwen het afgelopen jaar in onze school. Ook waardeert Wytze de  feedback die gegeven wordt door ouders. Sommige punten zijn natuurlijk niet meteen op te lossen, maar maakt de school wel bewuster van bepaalde zaken die spelen.
*5 Info MR.

Vraag van Marelva aan de MR:

 Hoe staat het op de Paulusschool ervoor met het 5-gelijke dagen rooster? 

Stichting Kans en Kleur kan geen school verplichten om op het 5-gelijke dagen  rooster over te gaan. Er staat voor komend schooljaar geen peiling onder ouders op de planning. Als er de komende jaren meer scholen overgaan op het 5-gelijke dagen zullen er ook meer ervaringen uitgedeeld kunnen worden tussen ouders en leerkrachten van andere scholen en de Paulusschool. 

*6 Info werkgroepen.


Werkgroep Carnaval:

Dit jaar is de Carnaval weer heel goed verlopen. De verkeersouders waren dit jaar vanuit school geregeld, en dit was top. Het versieren van de zaal is ook goed bezocht, al is het fijn als er meer animo vanuit de bovenbouw en middenbouw komt.

De broodjes knakworst waren ook weer een groot succes, ook voor de kinderen met een andere geloofsovertuiging.

Met het opruimen is het wel fijn als er volgend jaar meer hulp vanuit de ouders is, en dan vooral ook weer vanuit de boven/middenbouw. De kleuters zijn dan namelijk al naar huis toe. De leerkrachten en Eric helpen ook mee opruimen, maar vele handen maken ligt werk natuurlijk.

Er wordt 1 ouder per klas gevraagd, en dat is eigenlijk genoeg, maar er zijn altijd weer afmeldingen waardoor er toch te weinig ouders zijn.


Werkgroep fotograaf:

Op 8 mei jl. Is de schoolfotograaf weer langs geweest. Helaas liet het weer het niet toe om buiten de klassenfoto's te maken. Het was dezelfde fotograaf als vorig jaar met een andere assistent. Er is ook gekozen voor een andere pose en dit was zeer geslaagd.

Het uitdelen van de foto's ging ook erg voorspoedig.

Bij de herhaaldag hoefde maar weinig foto's opnieuw gemaakt te worden. Op deze dag mochten de ouders van de kinderen er zelf bij aanwezig zijn.

Volgend jaar komt de fotograaf op 30 april, en de werkgroep blijft compleet.


De werkgroep vierdaagse:

Sommige kinderen hebben maar 2 of 3 avonden gelopen, omdat er voor hun geen begeleiding was. Is het een idee om per klas ouders te vragen om kinderen te begeleiden die zelf geen begeleiding (of niet alle dagen) hebben. Dit zal volgend jaar via de info of klassenouders gevraagd worden.

De kosten voor zijn dit jaar ook laag gehouden. Er is veel gesponsord en de bijdrage voor de begeleiding bedroeg dit jaar 3 euro.

De Supercoop heeft de ijsjes gesponsord, en de appels zijn ook gesponsord. Het koffiezet apparaat is geleend van iemand die vorig jaar zelf in de werkgroep zat. Vraag aan de OR of het mogelijk is om zelf een koffiezet apparaat aan te schaffen.

Er was een goede bezetting met lopers, en het inschrijven per e-mail ging ook prima. Het ophalen van de kaarten kan nog wat vlotter verlopen.

Ouders en leerlingen vonden het geweldig dat er leerkrachten langs de route en bij de stand aanwezig waren.

Door sommige lopers werd de pauze erg laat gevonden, vooral door de 12,5 km lopers. Misschien handig om te vragen of er volgend jaar op de route ook ouders willen gaan staan, dit omdat er afgelopen keer maar 6 kinderen meeliepen.

Mirjam vult de werkgroep vierdaagse aan.


*7 Komend schooljaar.

Komend schooljaar is er weer behoefte aan klassenouders. Voorheen werden de klassenouders bekent gemaakt op de informatie avonden op school, maar vanaf volgend schooljaar zullen de klassenouders bekent gemaakt worden op de jaarvergadering van de OR. De procedure blijft hetzelfde, je kunt je in meerdere klassen opgeven, en daarbij wel je voorkeur aangeven. Je wordt echter maar in 1 klas klassenouder. Wij als OR vinden het wel belangrijk dat ook al ben je geen klassenouder bij je kind, je toch op de ouderraadvergaderingen aanwezig bent.

We open dat de nieuwe klassenouders ook meedenken met school en OR, zodat we samen voor een goede sfeer in de school kunnen zorgen.


Afgelopen jaar hebben wij als OR geen thema-avond gehouden omdat er door ons geen passend onderwerp gevonden is, en er op de vorige avonden weinig animo was vanuit de ouders.


Invulling dagelijks bestuur. 

Menno treedt af als lid van de OR, en er is dus voor volgens schooljaar een vacature. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden, op de volgende jaarvergadering wordt de nieuwe invulling  bekend gemaakt.


*8 Rondvraag.

Betreffende het schoolreisje van de groepen 3 en de combiklas 3-4.

Vooral de kinderen van groep 3 werden voor de ontdek hoek nog erg jong gevonden.

Er is bijvoorbeeld ook een onderdeel waarbij er zelf frietjes gefrituurd mogen worden. Ook waren de kinderen maar 1 dagdeel op de ontdekhoed, waar dit eerder een hele dag was. Erg kort volgens sommige. Wytze legt uit dat eerder de kinderen in het voorseizoen naar de ontdekhoek zijn gegaan, en nu in het hoogseizoen waardoor de kosten hoger waren. Ook het feit dat je tussen de middag buiten je pauze moet doorbrengen heeft er voor gezorgd dat de keuze is gevallen op een dagdeel. 

Toch wordt de ontdekhoed nog steeds als heel erg leuk ervaren door de ouders en kinderen die mee zijn geweest.


Ouders van kinderen in groep 6 gaven te kennen dat de kinderen het schoolreisje naar 

het kasteel in Hernen en het bevrijdingsmuseum erg saai vonden. Echter de ouders mee zijn geweest op het schoolreisje hebben een hele andere ervaring, en dachten dat 

de kinderen het juist wel heel erg leuk vonden. 

Wel was de rondleiding in het kasteel wat kort, en de bus was i.p.v. 16.00 pas om 17.00 terug bij school.


Vraag van een andere ouder.

Je betaalt per kind 20 Euro voor schoolreisjes, en dan blijkt in groep 5 pas twee weken van te voren dat de bus te duur is. De klassenouders zijn hier gelukkig op in gesprongen en hebben nog kunnen regelen dat er toch een bus beschikbaar was en dat menig een een musea jaarkaart bij hadden om zo voor korting te zorgen.


Soms lijken de schoolreisjes niet zo duur te zijn, waar blijft dan de rest van de 20 euro?  


Is het ook niet mogelijk om de schoolreisjes in het begin van het jaar vast te leggen, nu is er voor groep 3 3-4 drie keer een andere dag gekozen, wat natuurlijk niet handig is. Dit is volgens Wytze betreffende de planning niet altijd mogelijk. Onderwerp schoolreisje zal in ieder geval de aandacht van school blijven houden. Er wordt aan Charles gevraagd of hij misschien hulp nodig heeft van een ouder om samen alles voor de schoolreisjes te regelen, daar hij dit nu nog alleen doet.


Nog een vraag, of de ouderraad ook transparantie kan geven in de financiële gegevens

van de ouderbijdrage, en de penningmeester geeft aan dat er ieder jaar een financieel overzicht wordt overlegt die door iedereen ingezien kan worden.