Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

jaarvergadering 2014-2015

                       

 

 

 

                                           Roerdom pstraat 76

                                        6601 DL Wijchen

                                          Tel. 024-6452881

                                          E-mail: ouderraad@paulus-school.nl                            

 

  

 

    Ouderraad                                                                    Wijchen,

 

.Geachte ouders/verzorgers.

 

Weet u dat de inbreng van u als ouder/verzorger van uw kind zeer waardevol is voor de school dus ook voor ons als Ouderraad?

Laat een Ouderraadbijeenkomst dan ook niet zomaar aan u voorbijgaan.

 

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarbijeenkomst

op Maandag 15 september 2014.

 

Plaats: lokaal 3A

Ingang: Hoofdingang Paulusschool.

Tijd: 20.00 uur.

Agenda

1.                  Opening, ingekomen stukken

2.                  Vaststellen jaarverslag september 2013.

3.                  Jaarverslag ouderraad schooljaar 2013 – 2014 (aktiviteiten werkgroepen).

4.                  Jaaroverzicht schooljaar 2013-2014

5.                  Financieel overzicht en verslag kascontrolecommissie

6.                  Begroting schooljaar 2014 – 2015.   

7.                  Bestuursverkiezingen.

a.       Aftredend is Menno Linders, niet herkiesbaar. Het dagelijks bestuur draagt Vivian Aalbers voor als kandidaat voor het dagelijks bestuur.

8.                  Mededelingen

9.                  Rondvraag

10.              Sluiting

 

Bovengenoemde stukken kunt u vinden op de website www.paulus-school.nl/ ouders / ouderraad.

Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de Algemene jaarbijeenkomst melden bij het secretariaat ouderraad.

 

Met vriendelijke groet,

Secretariaat Ouderraad (024-6421153) of e-mail ouderraad@paulus-school.nl.Graag afmelden voor maandag 19.00 uur