Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

jaarverslag 2014 or

Notulen algemene OR-vergadering 15 September 2014 

 

1. Opening door voorzitter Martin. 

Er zijn geen ingekomen stukken. Menno is aftredend bestuurslid van de OR maar is helaas vanavond verhinderd. 

2. Verslag eind 2013-2014: deze komt nog op de site te staan, dit wordt doorgeschoven naar de volgende algemene OR vergadering. 

3. Kennismaking nieuwe directeur Gerard: hij heeft zich tijdens de info-avonden al voorgesteld. Nu tijdens deze vergadering nog een kort moment van voorstellen. Belangrijk vanuit Gerard: iedereen is altijd vrij om bij hem langs te komen als er iets is !!! 

Tijdens de info-avonden is er wat discussie ontstaan over waar kinderen van groep 4/5 en 5 naar buiten moeten na school. Er is afgesproken 2 weken lang te proberen dat groep 1 t/m groep 5 door de kleuteringang naar binnen en naar buiten gaan. Daarna wordt dit geëvalueerd ! 

4 &5: door voorzitter Martin wordt het schooljaar 2013-2014 samen gevat. 

6. Financieel overzicht door penningmeester Maartje. Dit overzicht komt ook op de website te staan. 

7. Bestuursverkiezing: Menno Linders treed af als lid van de OR. Het bestuur draagt Vivian Aalbers voor als kandidaat. Bij deze is zij nieuw lid van het dagelijks bestuur van de OR. 

Volgend schooljaar komt er weer een positie vrij in de OR, dan treed voorzitter Martin namelijk af. 

8. Stemming formele vereniging: we willen als OR niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Tegen geringe kosten hebben we een notaris gevonden om dit te regelen voor ons, dat we een formele vereniging worden. De kosten hiervoor zijn 100 euro ( normaal 500 euro) vanuit alle ouders die aanwezig zijn tijdens deze vergadering is er geen bezwaar hiertegen. De OR gaat het dit schooljaar regelen ! 

9. Bekendmaking klassenouders door Mayke. Bij iedere klas hangt een lijst wie in die klas de klassenouders zijn. 

10. Info vanuit school door Wytze : 

a. Het schooljaar is weer goed van start gegaan 

b. Spelletjesdag was een succes met erg mooi weer !! 

c. Deze week is er een kermisviering. Groep 8 zorgt hiervoor. Groep 7 loopt met de 

kleuters over de kermis. 

d. De toiletten zijn vernieuwd en nu helemaal klaar. 

e. Deze week is de afronding van de 2 lokalen waar de afdeling jonge kind van de 

Bolster in komt. 

 

f. De aula wordt verbouwd. Er komt een tienerruimte en een ruimte voor 

handwerk spullen waar ook de school gebruik van mag maken. 

g. De training van mediatoren is vorige week van start gegaan. Op het bord bij 

de uitgang van de bovenbouw kun je zien wie de mediatoren zijn. 

h. De bibliotheek op school krijgt een nieuw uitleensysteem. Deze komt binnenkort. 

i. In de week van 6 oktober zijn de kennismakingsgesprekken. Alle ouders krijgen 

een enquête mee. Het zou fijn zijn als iedereen deze invult !!! 

j. Volgende week is het kinderboekenweek met als thema Feest ! 

k. De studiedag van 30 September is verplaatst naar 8 Oktober. 

 

11. Rondvraag / mededelingen; 

 

* Sommige ouders krijgen de info soms 2-3 keer via de mail. Of ze kunnen het niet openen. Dit ligt aan het systeem op school, er wordt al aan gewerkt ! 

* We gaan er als OR vanuit dat bij de volgende OR vergaderingen er klassenouders aanwezig zijn !!! 

* Alle klassenouders kunnen in de klaslokaal van hun klas een klapper met alle informatie hierover ! 

* Op de jaarplanning staan alle datums van de algemene OR vergaderingen. 

 

12. afsluiting door voorzitter Martin