Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , idee├źn en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

notulen jaarvergadering 2014-2015 10-9-2015

notulen jaarvergadering 10-09-2015jaa 

 

# 1 Opening/ingekomen stukken: Geen bijzonderheden. 

 

# 2 Vaststellen jaarverslag september 2014: Goedgekeurd, deze komt definitief op de site. 

 

# 3 jaarverslag schooljaar 2014-2015: door Martin geschreven 

 

# 4 jaaroverzicht schooljaar 2015-2016: door Martin geschreven 

 

# 5 Financieel overzicht en verslag kascontrole commissie: 

Het financieel jaaroverzicht is door onze penningmeester voorbereid en uitgewerkt. Dit overzicht zal niet bij de notulen worden bijgesloten, maar zijn ter alle tijden door alle leden van de ouderraad in te zien. 

 

# 6 begroting schooljaar 2015-2016: Zie agenda punt 5. 

 

# 7 bestuursverkiezingen: Volgend schooljaar treed onze voorzitter Martin af, en al eerder 

dit jaar is Marelva Geerts er om persoonlijke reden mee gestopt. 

We mogen gelukkig weer twee nieuwe leden welkom heten. Dit zijn Judith van de Linde en 

Sandra Willems. 

 

# 8 Mededelingen: Hierbij zijn de nieuwe klassenouders voor gelezen. 

De namen van deze ouders zullen bij de klassen worden neerhangen. 

 

# 9 Rondvraag: Susan geeft aan dat het in tegenstelling tot vorig jaar misschien wel fijn 

is als iedere werkgroep na het afronden van de aktiviteit, een kort verslag maakt. Deze kan dan in de jaarvergadering meegenomen worden. 

De ouderraad zal bij de werkgroepen informeren of er versterking nodig is. 

Het is al bekent dat de werkgroep kerst de nodige hulp kan gebruiken.