Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

De gezonde school


 

Onze school is gezond!                 2015-2018

 

De Paulusschool heeft voor de tweede keer het landelijke vignet Gezonde School behaald! Dit na een strenge keuring van de landelijke commissie. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. In Wijchen zijn er nu 2 scholen die dit vignet mogen gebruiken. We zijn er trots op.

Vanaf 2012 hebben we gewerkt aan de thema’s sport en bewegen, voeding en gezondheid en de sociale veiligheid. In 2016 ontving de Paulusschool ook het vignet voor het thema Sociaal Welbevinden en Veiligheid. We geven zo aan dat we deze gebieden heel belangrijk vinden .

 

We willen zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

De Paulusschool heeft bovendien speciale aandacht voor het thema Bewegen en Sport  Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in : beweegteams op dinsdag en donderdag, extra lessen voor tennis, tafeltennis, boksen, voetbal en turnen, daarbij verzorgt Sportservice ook samen met de BSO de brede school sportactiviteiten.

  Leuk filmpje  van uitreiking vignet.   https://youtu.be/4rIzjhdMDYY

 

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Gerard de Haan / Piet Derks(sport coördinator)