Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , idee├źn en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Zorg en begeleiding

Op de Paulusschool willen we extra zorg optimaal kunnen bieden.
Voor deze begeleiding ontwikkelen we de '1 zorg route' binnen onze school in samenwerking met MARANT onderwijsadvies.
Hoe we de zorg hebben vormgegeven staat beschreven in ons zorgplan. Dit plan zal binnenkort op de website komen te staan.

Hiernaast werken we met protocollen op allerlei gebieden om te zorgen dat er een goede begeleiding  op deze gebieden is voor de leerlingen. Deze protocollen gaan over:
Dyslexie
Hoogbegaafdheid
Schoolreisjes en excursies
Zelfstandig werken
Directe instructie
Pestprotocol
Medische handelingen op school

Zij liggen ter inzage bij de directie en zullen mettertijd ook op onze website komen te staan.