Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , idee├źn en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Spelling groep 5

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 6 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Samenstellingen (R3)
> Onthoudwoorden ie en i (O7)
> Onthoudwoorden ij/ei en ou/au (O1, en O2)
> Verkleinwoorden (R2)
> Onthoudwoorden f/v en s/z (O3 en O4)
> Klankwoorden met stomme e (K5)
> Regelwoorden met open en gesloten lettergreep (R5 a, b en c)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 5 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Meervouden van woorden op -f en -s (R4-a)
> Onthoudwoorden met ou/au (O2)
> Klankwoorden met sch- en schr- (K2)
> Meervouden op -en en -s (R4-b)
> Klankwoorden met ng en nk (K3)
> Bijvoeglijke naamwoorden op -e (R8)
> Woorden met meer lettergrepen (R5-a, b en c)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 4 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Klankwoorden met vaste stukjes achteraan: -ig(e) (K10-a)
> Onthoudwoorden met ch, cht, en gt (O5)
> Regelwoorden met meer lettergrepen ( R5a-b-c-)

> Klankwoorden met vaste stukjes achteraan: -lijk(e) (K10-b)
> Onthoudwoorden: struikelblokken (O6)
> Klankwoorden met aai, ooi, oei (K4)

> Klankwoorden met vaste stukjes vooraan: on-, ont-, ge-, be- en ver- (K6)


Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 3 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Woorden met eeuw, ieuw en uw (K9)
> Onthoudwoorden met s/z (O4)
> Open en gesloten lettergreep (R5b-c)

> Regelwoorden die eindigen op d en t (R1)
> Onthoudwoorden ei/ij (O1)

> Woorden met nk en ng (K3)


Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 2 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.
> Klankwoorden met -eer, -eur, en -oor (K7)
> Onthoudwoorden met f~ (O3)
> Regelwoorden met meer lettergrepen (R5a-b-c)

> Regelwoorden: samenstellingen (R3)
> Onthoudwoorden met v~ (O3)
> Klankwoorden met sch- en schr- (K2)

> Regelwoorden op ~a, ~o, ~u en ~ee (R6)


Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 1 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.
> Onthoudwoorden met de ei (O1)
> Klankwoorden, herhaling groep 4 (K1 - K9)

> Regelwoorden met open lettergreep (R5-b)
> Onthoudwoorden met de ij (O1)
> Onthoudwoorden, herhaling groep 4 (O1 - O6)

> Regelwoorden met gesloten lettergreep (R5-c)

> Regelwoorden, herhaling groep 4 (R1-R7)