Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , idee├źn en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Spelling groep 6

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 6 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Persoonsvormen met werkwoorden ~den (W3-b)
> Onthoudwoorden met f (O3)
> Regelwoorden: samenstellingen (R3)
> Persoonsvormen van werkwoorden met een ik-vorm op -a, -ij of - ou (W3-c)
> Onthoudwoorde met s (O4)
> Persoonsvormen van zijn, hebben, kunnen, willen, mogen en zullen (W1-d)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 5 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Klankwoorden met vaste stukjes achteraan: -ing, -sel, -te, -heid (K10-b)
> Struikelblokken: onthoudwoorden met een onbeklemde lettergreep op -a (O6-b)
> Onthoudwoorden met ch en cht (O5)
> Regelwoorden : meervouden op 's (R4)
> Onthoudwoorden met ij en ei (O1)
> Werkwoorden (W2 en W3-a)
> Hoofdletters en leestekens (R7)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 4 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Persoonsvormen van werkwoorden op - gen en -chen (W2-a)
> Onthoudwoorden met ch en cht (O5)
> Klankwoorden met een stomme e (K5)

> Persoonsvormen van werkwoorden op -ven en -zen (W2-b)
> Onthoudwoorden met/s/=c (O8-a)
> Werkwoorden (W1 en W2)

> Persoonsvormen van werkwoorden van -ten (W3-a)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 3 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Regelwoorden die eindigen op een ~d of ~t (R1)
> Onthoudwoorden met een c die klinkt als een k (O8-b)
> Vaste stukjes; - ig(e), - lijk(e) (K10-a)

> Verkleinwoorden (R2)
> Onthoudwoorden met ct die klinkt als kt (O8-b)
> Werkwoorden (W1-a-b-c)

> Samenstellingen (R3)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 2 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Werkwoorden: hele werkwoord en persoonsvorm (W1-a)
> Onthoudwoorden met ou (O2)

> Werkwoorden: persoonsvorm: ik-vorm (W1-b)
> Onthoudwoorden met ie=i (O7)
> Klankwoorden met ng en nk (K3)

> Werkwoorden: persoonsvorm: hij-vorm (W1-c)

Overzicht van lesstof Spelling in Beeld blok 1 en welke uitlegkaarten u met uw kind thuis kunt oefenen.

> Spellingtermen (T)
> Onthoudwoorden met ei (O1)
> Klankwoorden groep 4 en 5 (K0 t/m K10-b)

> Open en gesloten lettergreep (R5a-b-c)
> Onthoudwoorden met ij (O1)
> Onthoudwoorden groep 4 en 5 (O1 t/m O8-b)

> Regelwoorden groep 4 en 5 (R1 t/m R8)