Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Agenda en Nieuws

21 augustus 2018

We zijn weer begonnen; heerlijk al de kinderen die er weer zin in hebben!
Samen gaan we er een mooi jaar van maken.
Even wat mededelingen;
* We hebben gym op dinsdag en donderdag!
   Meneer Jesse gaat de gymles op dinsdag en donderdag geven.
   Aanvankelijk gaan we nog niet douchen.
* Denkt u aan de luizenzak
* Denkt u aan het rapport
* Vrijdag a.s. komen de ouders weer luizen kammen ; liever geen gel gebruiken!
* Hiep hiep hoera; Yamama heeft een zusje gekregen!! Ze heet Rukaja! PROFICIAT.


29 augustus 2018
* Alle oudste kinderen hebben het programmaboekje van het Noorderlicht meegekregen.
* We zijn met spelling aan het werk met; de ei-ij en aan de open (apen eten noten........)
   en gesloten lettergrepen (mussen koppen appels............) Afspraak O1 R5b en R5c
* Met rekenen zijn we bezig met getallenlijnen, tafels van 2, 3, 4, 5, 6, 10 en nu de tafel 7, 
   sommen zoals; 3+5+7+5=    13+2+7+8=   57+20=  57+23=  36+37=   73-42=
* Argus clou Nederland op de kaart.


4 september 2018
* Gisteravond hebben we de ouderinfo avond gehad er waren 14 ouders aanwezig.
   We hebben een aantal adviezen gedaan;
   - thuis lezen 10 min per dag
   - tafeltjes oefenen; wc blad + tafel van 7
   - flitswoordjes op de computer
   - geld, klok ook digitaal
   - spellingsafspraken (zie agenda Paulusschoolsite groep 5) thuis oefenen
  Ouders zijn altijd welkom om een afspraak te maken liefst na 14.30 uur.
 * Ouders die niet aanwezig waren krijgen die gisteravond verstrekte materialen tijdens 
    de kennismakingsgesprekken zodat de juf er wat uitleg bij kan geven.
* Juf Cora krijgt op vrijdag 2 studenten van het Maas Waal college; Carlijn en Lina 
   (13 weken = tot aan de kerstvakantie)
* Deze week zijn we allemaal weer aan het werk gegaan op de computer 
   en we zijn weer begonnen met de weektaak.
* Volgende week vrijdag is Lotte jarig; zij viert het donderdag.


10 september 2018
* Op vrijdag geeft juf Cora de kinderen de tekst van Nieuwsbegrip mee naar huis,
    u kunt dan samen met uw kind  de tekst nog eens lezen. Bekijken wat deze week actueel was 
    en ook de vragen nog eens samen doornemen.
* Woensdag 12 september hebben we een ontruimingsoefening! Dat ging heel snel en heel goed!
* We hebben een controle-dictee gedaan voor sommige kinderen waren de afspraken O1  (ei-ij) 
   en R5-b (open lettergreep bv. water regen bomen buren )en R5-c gesloten lettergreep ( bakker bellen
   vissen mollen nummer) nog heel lastig. Thuis oefenen mag!
   Hierna beginnen we aan blok 2 met de spellingsafspraken   K7   O3   R5a-b-c  R3   K2   R6   
   Thuis oefenen mag! We doen het signaaldictee hiervan op maandag  1 oktober 
    En het controledictee op maandag 8 oktober. 
* Alle kinderen hebben dinsdag een brief meegekregen m.b.t. privacy; graag z.s.m. inleveren.
* Denkt u  nog aan het rapport?
* Alle kinderen hebben een kaart blok 1 van De Vreedzame School  meegekregen; "Wij horen bij elkaar."
* Meneer Hans speelt zondag 16 september in de dorpskerk van Leur  vanaf 14.30 uur op zijn arcodeon.
   Er is een nazomer concert van het arcodeon orkest CON AMORE 
   iedereen welkom kinderen gratis volwassen € 5,00 
* Fijne kermis allemaal; maandag zijn alle kinderen vrij; fijne dag!!

19 september 2018
* Woensdag 19 september hebben de kinderen die broertjes en zusjes op onze school hebben een
   uitnodiging meegekregen voor de kennismakingsgesprekken.
   Wanneer de dag of tijd u niet schikt kunt u zelf komen kijken op de lijsten die bij de klas hangen
   welke dag/tijd u beter schikt.
* Ouders die geen broertjes en zusjes op onze school hebben kunnen zelf woensdag en donderdag 
   inschrijven voor deze gesprekken de lijsten hangen bij de klas.
* Denkt u nog aan het rapport ( nog 3 kinderen) 
* Denkt u nog aan de brief i.v.m. privacy; (nog 7 kinderen)
* Met rekenen zijn we bezig met + en - sommen zoals 45+9= 45+19= en 73-8= 73-18=
   dat is voor sommige kinderen nog heel lastig. 
   Deze sommen moeten ze ook kennen voor de toets die we volgende week gaan maken. 
   In deze toets zit ook de klok; de tafel van 4 6 en 3 en de getallenlijn.
* Ik zie u graag maandag of dinsdag tijdens de kennismakingsgesprekken; 
   uw kind heeft woensdag of donderdag een uitnodiging meegekregen. 


24 september 2018
* Er zijn kinderen die graag huiswerk willen; dat is fijn!
   wat kun je doen; * elke dag 10 minuten hardop lezen
                                  * flitswoordjes zie groep thuis oefenen op de site bij groep 5
                                  * de tekst en vragen lezen/bekijken van nieuwsbegrip XL 
                                      die je op vrijdag van juf Cora mee naar huis krijgt.
                                  * elke dag woordjes schrijven; zie spellingsafspraken blok 2  
                                                                                     (dit staat bij 10 september)
                                  * je hebt een boekje meegekregen van de tafel van 7
                                  * tafels online of sommenmaker.nl
                                  * een aantal kinderen hebben het bijwerk rekenwerkboek 
                                     mee naar huis gekregen omdat ze graag zelf thuis wilden werken.
                                   * alle kinderen hebben een gekleurd blad meegekregen met de spellingstermen.
* We hebben vandaag een vertegenwoordiger van onze klas gekozen voor de kinderraad.
   Hugo gaat groep 5 vertegenwoordigen; hij kreeg 5 stemmen.
   Daan is de reserve kandidaat; hij kreeg 3 stemmen. 
   Op dinsdag 9 oktober is de eerste vergadering met juf Carina en de vertegenwoordigers 
   van de andere bovenbouwgroepen.

Even wat data op een rij:
-1 okt. Puck viert haar verjaardag
-2 okt. studiedag kinderen vrij
- 3 okt. meneer Berry in de klas
- 4 okt. opening kinderboekenweek; voorstelling
- 5 okt. Hasan hele dag in de klas; leerkrachten schakelklas hebben studiedag
- 9 okt. Lekker anders dag, juf Kiki en Bibi hebben ons daarover vandaag wat verteld
- 11 okt. afsluiting kinderboekenweek
- 13 okt. Rik jarig
- 15 t/m 19 okt. herfstvakantie

8 oktober 2018
* We hebben maandag het controledictee van blok 2 gedaan, daarom hebben een aantal kinderen
    woensdag weer wat extra werkbladen mee naar huis gekregen om te oefenen. 
    (We oefenen eerst even met juf Daisy) 
    Als we kijken hoe we het gedaan hebben met het instap en daarna het controledictee 
    dan hebben we het heel goed gemaakt. Onze kampioen is Jesper!
* In blok 3 komen de volgende spellingsafspraken aan bod; K9, O4, R1, K3, R5 en O1
   -dinsdag 6 november signaaldictee
   -maandag 12 november controledictee
* Denkt u ook nog aan de tafeltjes (1-2-3-4-5-6-7-8) 
   We hebben ook al een paar sommetjes gehad van de deeltafeltjes 35:7= , 35:5= , 35=7x. , 35= 5x. 
   Alle kinderen hebben 9 okt. een tafelboekje mee naar huis gekregen om te oefenen.
* In blok 2 van taal leren we wat een voorzetsel en een bijvoegelijk naamwoord is.
   (de bruine beer=  bruine bijvoegelijk naamwoord beer= zelfstandig naamwoord)
   Het lidwoord (de het een)en zelfstandig naamwoord (naam van mens dier of ding)kennen we al. 
* De kinderen hebben hele mooi vriendjes geknutseld;
   Pippi Langkous/Witje, Kikker/Varken, Bert/Ernie, Siebie/Stokje, Jip/Janneke, Gvr/Sofie, Sint/Piet, 
   Floddertje/Smeerkees, deze prachtige kunstwerken worden in de gang opgehangen.
   De onderbouw gaat zoeken welke vriendjes bij elkaar horen.
* Alle kinderen hebben donderdag 11 oktober een klassenlijst meegekregen.
Voor allemaal een fijne herfstvakantie; geniet van elkaar en rust maar lekker uit!

22 oktober 2018
* Deze week is juf Hanny op donderdag en op vrijdag vrij.
   Donderdag komt juf Suzanne uit groep 7 in onze klas.
   Vrijdag komt juf Cora in onze klas.
* Dinsdag komen de ouders luizen kammen, dus niet teveel gel gebruiken.
* Woensdag heeft juf Hanny leerlingbespreking met juf Loes; van 8.30 uur tot 10.30 uur 
   is er dan een andere juf/meneer in de klas.
* We hebben toets 2 van rekenen gemaakt; een onderdeel daarvan is de tempo-toets tafels tot en met 7
   en 10. Veel kinderen hebben dit nog onvoldoende onder de knie.
   De kinderen hebben hun blad mee naar huis gekregen; graag even kijken hoeveel uw kind er had.
   ( 100 is geweldig; 80 is heel mooi, veel minder is echt heel goed oefenen!) 
* De sommen zoals 45+29=   88-19=  en 810+80=  660-300=  vinden sommige kinderen nog lastig!
* Omdat we tijdens de kinderboekenweek erg mooie "vriendjes" hadden gemaakt hebben 
   kregen we een prijsje; een boekenbon van € 5,00. Wie wil bij de boekhandel een mooi boekje voor
   onze klas gaan uitzoeken van € 5,00 ? 
* Woensdag 24 okt. hebben wij de taaltoets gedaan; enkele kinderen hebben nog 
   een blaadje meegekregen om thuis te oefenen.
* Daan heeft onze boekenbon van € 5,00 meegekregen en hij gaat op zoek naar een mooi boek!
   ( de juf wil eventueel nog € 5,00 bij leggen)


29 oktober 2018
* Donderdag a.s instuif 17.00 uur tot 18.00 uur. We willen graag laten zien wat we allemaal doen in 
   onze klas!
* Daan heeft een prachtig boek gekocht; Dummie de Mummie; en de sfinx van Shakaba!
   geweldig; nu hebben we een fijn voorleesboek!  Heel hartelijk bedankt daarvoor!!
* Donderdag 8 november; Nationaal Schoolontbijt, Juf Suzanne werkt deze dag in onze klas.
*  Dinsdag 6 november is het weer kinderraad. 
* Woensdag 7 november gaan de kinderen van de kinderraad bij de burgemeester eten.
* Het oefenboekje Woordjes lezen; zo snel mogelijk zoveel mogelijk woordjes lezen in 1 minuut
   is mee naar huis gegaan om te oefenen!

2 november 2018
* Donderdag 8 november is juf Suzanne weer in de klas.
* Woensdag 7 november; bord beker en bestek met naam in een plastic tas meebrengen.
   We hebben donderdag het nationale ontbijt. D.w.z. dat we samen gaan ontbijten in de klas.
   (een klein boterhammetje thuis is denkt de juf wel verstandig)
   Zie info van deze week!

7 november 2018
* We hebben het signaaldictee gedaan de afspraken K9 04 R1 k3 R5 en 01 
    12 november hebben wij het controledictee. Sommige kinderen moeten echt nog goed oefenen.
* Met rekenen zijn we bezig met de tafels van 8 en 9!
   En sommen zoals 300-5=  300-50= en 300-80=
* Tijdens de gym hebben wij oefeningen gedaan voor het handbal. 
    Er is donderdag 27 december in de vakantie een handbaltoernooi. In de De Arcus.
    Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen hieraan meedoen. 
    Je kunt alvast thuis navragen of je daar dan tijd voor wilt vrij maken en of je mee mag doen.
    Voor woensdag 14 december inschrijven!
* Sinterklaas is ook in aantocht!


12 november 2018
*Dinsdag 13 november kunnen de kinderen op school een dansclinic volgen.
  Het begint om 14.15 uur tot  15.00 uur. Meneer Jesse (onze gymmeester ) geeft de les.
* Denken jullie nog aan het handbal toernooi (zie 7 november)
* Maandag 12 november hebben we het controledictee gedaan; sommige kinderen hebben 
   daarom extra oefenblaadjes mee naar huis gekregen.
* We gaan de komende tijd oefenen met de CITO begrijpend lezen en rekenen en wiskunde.
   We gebruiken de oude versie; laten de kinderen af en toe een stukje maken en gaan het 
   daarna samen bespreken. Begrijpend lezen mag niet voorgelezen worden. 
   De boekjes gaan niet mee naar huis omdat deze versie op sommige scholen nog wordt gebruikt.
* De klokken hebben weer eens geoefend; sommige kinderen vinden het nog erg lastig!
* Er zijn 4 jongens die zich opgegeven hebben voor het handbal van 27 december.
   We zijn nog op zoek naar een coach! Wanneer er niemand is kan het helaas niet doorgaan.
* Juf Cora wil graag dat jullie vrijdag 16 november stiften meebrengen om te gebruiken 
   tijdens het knutselen.

19 november 2018
* Juf Cora heeft per kind een melkpak en een keukenrol nodig.
* Maandag 19 november hebben de kinderen de tweede kaart van de Vreedzame School meegekregen.
   "We lossen conflicten zelf op!" Het petjes verhaal!
* Maandag 26 november zetten we de schoen; je mag hem vrijdag al meebrengen.
* Dinsdag hebben we de taaltoets gedaan; sommige kinderen hebben nog wat bladen meegekregen 
   om te oefenen.
* Woensdag 21 november hebben we lootjes getrokken; we mogen Sinterklaas helpen.
   Elk kind maakt een gedicht/ surprise en zorgt voor een kadootje van € 3,50
   We hebben maar 14 dagen dan is het al Sinterklaas; dus snel aan de slag.
* Er is een handbalteam gevormd samen met de groep van juf Francis.
   De vader van Jens Hendriks gaat dit team begeleiden. 
   Op dinsdag 18 december komt er iemand van de handbalvereniging ons trainen tijdens de gymles.
* Donderdag 22 november komt juf Carolien kennis maken met de groep!
* Met spelling zijn we weer aan een nieuw blok begonnen; blok 4
   De spellingsafspraken die aan de orde komen zijn; K4-K6-K10a-K10b, O5  O6  en R5
   Op dinsdag 4 december hebben we het signaaldictee en 
   op maandag 10 december hebben we het controledictee.


27 november 2018
* Vrijdag 30 november gaan de kinderen van de middenbouw Sinterklaas knutselen.
* Vrijdag 14 december gaan de kinderen Kerst knutselen.
* Vrijdag 21 december gaan de kinderen (van 12.00 uur tot 13.00 uur) schaatsen op de Markt in Wijchen.  
   Hiervoor zoeken we nog 3 of 4 ouders nodig...................
   Enkele afspraken m.b.t. het schaatsen; 
  • Eigen schaatsen meenemen mag, geen klapschaatsen.
  • Schaatsen lenen is gratis.
  • Handschoenen zijn verplicht ivm veiligheid. Kinderen worden geweigerd als ze geen handschoenen aan hebben. 
  • Deelnemen is op eigen risico.
* Woensdag 19 december nemen we afscheid van juf Francis.
* Alle oudste kinderen hebben een brief meegekregen; enquête Noorderlicht Naschoolse activiteiten. 
* We hebben de rekentoets gemaakt van blok 3; hieruit bleek dat het voor een aantal kinderen nog lastig 
   is de digitale klok te kunnen lezen. Daarom krijgen alle kinderen een blad mee met daarop de sommen
   die wij in deze toets gehad hebben. 
   Het is zeker de moeite waard dit eens samen met uw kind te bekijken.


4 december 2018
* Woensdag 5 december; Sinterklaas; alle hulp pieten hebben erg hun best gedaan!
   We wachten in spanning af; vol verwachting klopt ons hart.
* Donderdag 6 december uitslapen en nagenieten van een heerlijke pakjes avond.
   We starten pas om 10.00 uur.
* Vrijdag 7 december we gaan de kerstboom al opzetten.
* Vrijdag 14 december gaan we kerst knutselen.
* In januari moeten we weer de Cito toetsen gaan maken.
   Daarom hebben wij het rekenen en begrijpend lezen alvast een beetje geoefend.
   Sommige dingen bleken toch nog erg lastig.....................
   Alles wat je goed kan wordt steeds leuker om te doen!


10 december 2018
* De kinderen hebben een mooie lampion gemaakt bij juf Cora.
    Hiervoor mogen zij een glazen potje meebrengen en een nep waxinelichtje.
* We hebben het controle dictee van spelling gedaan; 
   de afspraken K10-a (ig ug) K10-b ( luk lijk) en K6 ( on- ont- ge- be- ver-) 
   waren voor veel kinderen nog lastig.
  Ze hebben extra oefenbladen mee naar huis gekregen
* Vrijdag a.s is het wintermarkt van 18.30 uur tot 20.00 uur.
   De opbrengst gaat naar de kinderen van de voedselbank!
   Zie info nummer 15 van 7 december. Hierin vindt u alle info m.b.t. de kerst.
* Vanaf dinsdag 11 december hangen de intekenlijsten voor het kerstbuffet bij de klassen
   graag z.s.m. intekenen.
* Vrijdag 14 december is er kerst knutselen van 10.30 uur tot 12.00 uur.
   Juf Cora kan nog hulp gebruiken van enkele ouders. Er hebben zich al 6 ouders aangemeld!
* Woensdag 19 december bord beker en bestek meebrengen.
* Donderdag 20 december zijn de schooltijden aangepast. 
   's Ochtends werken we van 8.30 uur tot 12.00 uur. Dan zijn we vrij. 
   De kerstviering is van 17.00 uur tot 19.00 uur.
   Wilt u goed met uw kind afspreken waar u hem of haar na afloop van de viering ophaalt.
* De kinderen gaan 21 december schaatsen; handschoenen verplicht!
   Er zijn al 6 ouders die zich opgegeven hebben om mee te gaan. Erg gezellig!
   Zij krijgen van juf Cora een berichtje via de mail hoe laat zij vertrekken.

19 december 2018
* Donderdag 20 december hebben we gewoon gym.
   Donderdag 20 december lunchen we niet op school.
   Donderdag 20 december aangepaste schooltijden!
* Alle kinderen hebben een tempotoets tafels mee naar huis gekregen.
   Veel kinderen moeten echt nog extra oefenen.
   Daarom hebben ze allemaal nog een tafelboekje mee naar huis gekregen. 
* De vader van Jens is de coach van het handbalteam dat donderdag 27 december  
   in het sportcentrum Arcus gezellig gaat spelen.
   Lenka, Aslisah, Jens, Hugo en Rik gaan daar samen met enkele kinderen uit groep 6 en 5/6 laten zien 
   wat ze kunnen. Veel succes!! Vergeet je t-shirt en reserve t-shirt niet.
   Belangstellende zijn welkom om te komen kijken!  De eerste wedstrijd is om 9.00 uur.
* Na de vakantie beginnen met de rekenen en taaltoets. Daarna komen de Cito-toetsen.
* En gaat juf Carolien op vrijdag het werk doen wat juf Cora voorheen deed.
   We wensen haar veel plezier in onze groep.
* Maar eerst allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en mooi 2019 voor jullie allemaal!!


8 januari 2019
* Wat fijn om iedereen weer te zien in het nieuwe jaar!!
* We hebben de tempotoets van de tafels gedaan; bijna alle kinderen hebben er al meer goed 
   dan de vorige keer.  Dinsdag 22 januari doen het we nog een keer opnieuw!
* We hebben de taaltoets van blok 4 gedaan; leestekens was voor een aantal kinderen nog moeilijk.
   Ze hebben bladen mee naar huis gekregen om te oefenen.
* We zijn begonnen in het nieuwe schrift van spelling; in blok 5 komen de volgende afspraken aan de orde.
   R4-a, R4-b, 02, R8, K2, K3, R5.
   De datum voor het instap en controledictee volgt nog. 
   Eerst gaan we de CITO toetsen maken. Volgende week gaan we van start!
* Kinderen die dat willen hebben een bijwerkboek deel 5b van rekenen meegekregen.
* Vrijdag start Carolien in onze groep; van harte WELKOM!


15 januari 2019
* We zijn begonnen met de CITO toetsen; rekenen en spelling.
* Een aantal kinderen hebben nu (weer) ontdekt dat ze toch echt de spelling afspraken  moeten 
   gaan oefenen. Ze hebben weer hetzelfde afsprakenboekje meegekregen omdat ze het kwijt waren.
* Woensdag beginnen we met begrijpend lezen. Dat proberen we donderdag af te maken.
* Maandag 21 januari komt er iemand in de klas en gaat juf Hanny de technisch leestoetsen afnemen. 
  (AVI en Drie minutentoets)
* Dinsdag 22 januari doen we nog een keer de tempo toets; hoeveel tafels heb je goed in 4 minuten?
   (1 minuut per regel)
* Donderdag 24 januari is juf Suzanne in de klas, want dan heeft juf Hanny gewoon een extra dag vrij.
* Vrijdag 25 januari is juf Carolien er weer.
* Donderdag 7 februari gaat het rapport mee.
* Maandag 11 februari en dinsdag 12 februari zijn de oudergesprekken.
* Woensdag 13 februari studiedag; de kinderen zijn lekker vrij!

22 januari 2019
* De kinderen hebben vandaag hun volle spelling en taalboek mee naar huis gekregen.
* Ook rekenschriften die vol zijn zijn mee naar huis.
* Het programmaboekje van het Noorderlicht Voorjaar 2019 staat weer boordevol leuke activiteiten
   voor de komende periode. (Alle oudste kinderen hebben het meegekregen.)
* Juf Carolien heeft prachtige sneeuwmannen met de kinderen geknutseld.
* De toetsen zijn achter de rug, we gaan nu weer aan de slag met "de gewone stof".
* Spelling blok 5; spellingsafspraken; (zie 8 januari) Signaaldictee dinsdag; 29 januari.
                                                                                            Controledictee dinsdag 5 februari.   
* We zijn met Argus Clou aardijkskunde thema 3 begonnen; Van hier naar daar.

31 januari 2019
* We gaan een keer met Oost-Indische inkt werken; heel spannend want als je ermee knoeit 
   krijg je het niet meer uit je kleding. De juf geeft met de ouderavond via het bord aan welke dag dat is.
   Dus graag dan niet je nieuwe trui, broek aan doen!
* Donderdag 7 febr. gaan de rapporten mee. We kijken wat gaat al goed, is de juf tevreden=voldoende.
   En waar kun je nog aan werken...................
* Denk je aan de spellingsafspraken?
* De kinderen starten a.s vrijdag met de keuze-les; ze gaan 4 x 1 uurtje in groep 4 groep 5 groep 6 
   of groep 5/6 werken. ICT of schilderen of drama en toneel of klei.
* Alle kinderen die een broertje of zusje hebben krijgen een uitnodiging voor een rapportgesprek.
* Alle andere kinderen kunnen de ouders zelf intekenen (vanaf woensdag 6 febr. tot donderdag 7 febr.)
* We zijn ook bezig met hele lastige sommen; 112-45=


7 februari 2019
* We hebben weer een controledictee gehad; steeds meer kinderen oefenen ook thuis hun woordjes.
   Super fijn, dan ga je echt beter scoren!  
   Als je het nog wat lastig vindt heb je nog extra oefenblaadjes mee naar huis gekregen.
* We zijn ook de rekentoets aan het maken. 495+50=  105-30=  18:3= 72:9=  4x70=  8x90=
    85+35=  96+35=  396+35=    105-25=  210-25=  408-25=  en de klokken digitaal en analoog.
* Dinsdag hebben alle kinderen een boekje meegekregen van Sjors Sportief!
* Woensdag hebben we ook nog een taaltoets.
* De briefjes voor de oudergesprekken van de broertjes en zusjes zijn woensdag de deur uitgegaan.
* Woensdag en donderdag kunnen ouders nog eventuele voorkeuren of wijzigingen doorgeven.
* Vrijdag hebben de kinderen de tweede keuze les.
* De gesprekken zijn maandag 11 en dinsdag 12 februari.


12 februari 2019
* We gaan op MAANDAG 18 FEBRUARI werken met Oost-Indische inkt; 
   trek je oude kleding aan want als het in je kleding komt kan het er echt niet meer uitgewassen worden.
* Het is fijn wanneer de rapporten voor de carnavalsvakantie weer ingeleverd worden.
* Woensdag 13 februari zijn de kinderen lekker vrij!! De leerkrachten hebben een studiedag.
* We zijn een masker aan het maken met bloemen; Flower Power voor de carnaval 
   en er wordt tijdens de keuzemomenten op vrijdagmiddag gewerkt met de computer, 
   papier-maché, klei en er zijn kinderen die schilderen alsof zij Vincent van Gogh zijn!
* De nieuwe spellingsafspraken zijn; K5   R2   R3   R5 en O1   O2   O3   O4   en  O7 
* Jamie is zijn gymkleding kwijt; een zwart broekje en  een zwart shirt. Heeft misschien een ouder 
   sportkleding in de tas van haar/zijn zoon gevonden dat niet van hem was. Jamie is erg blij als hij het 
   weer terug krijgt!
* HIEP HIEP HOERA Jamie heeft ze weer terug gevonden!


18 februari 2019
* Deze week is juf Suzanne op donderdag (helaas werd juf Suzanne ziek; heel veel beterschap! 
   En daarom kwam juf Hanny)in de klas en juf Carolien op vrijdag.
* Volgende week is het alweer carnaval; donderdagmiddag gaan we inhossen.
   Graag donderdag bord en beker meebrengen in een plastic tas!
   En vrijdag is de boerenbruiloft start 9.00 uur. We verzamelen om 8.45 uur op de speelplaats.
   We lunchen om 12.30 uur. En zijn om 13.30 uur uit!
* We zijn met hele moeilijke sommen aan het werk 124+48=     763+129=    48:6=     8x25=
   Dus de tafels heeeeeeeeel goed oefenen!
* De weektaak wordt steeds belangrijker; wat ga je doen als je"klaar"bent; 
   wat is voor jou belangrijk om te oefenen?
* Juf Carolien werkt volgende week op woensdag, dan kan Hanny lekker carnaval vieren met de groep!
* Denken jullie nog aan het rapport........... (graag inleveren voor de carnaval)

25 februari 2019
* alle oudste kinderen hebben een boekje met info m.b.t. de carnaval meegekregen!

11 maart 2019
* Maandag 11 maart Juf Hanny is afwezig; Juf Peggy vervangt!
   Maandag 11 maart opening project; Alles draait om de zon!
* We gaan werken aan de zelfstandigheid van de kinderen.
   Probeer zelf je probleem op te lossen; welke 3 dingen heb je gedaan voordat je de juf om hulp vraagt.
   (Nog eens de opdracht goed lezen, vraagt het zachtjes aan je buurman, vraag het in je groepje............)
* Dinsdag krijgen de kinderen een boekje mee naar huis met vraag-sommetjes  Zinvol om dat eens 
   samen te bekijken. 
* Denken jullie nog aan het rapport...........?

13 maart 2019
* Alle kinderen hebben een flyer meegekregen met informatie m.b.t. de sterrenkoepels in Nijmegen.
* Alle kinderen hebben een boekje meegekregen met redactiesommen en klokken.
* We hebben al een signaaldictee gemaakt van blok 6 
   Het controledictee gaan we dinsdag 26  maart.
* We werken aan het thema; Alles draait om de zon!
   Maandag was de opening, dinsdag 26 maart bezoeken we we het planetarium dat hierop school komt!
   Ze bouwen dan iets moois op in de gymzaal en daar mogen wij naar komen kijken.
   (we hebben dan geen gym)
   De afsluiting is donderdag 28 maart tijdens de lentemarkt van 17.00 tot 18.30 uur!

19 maart 2019
* We hebben de rekentoets van blok 2 gemaakt.
   woensdag a.s gaan we de tempotoets tafels weer maken, we zijn erg benieuwd of we vooruit zijn gegaan.
   In de rekentoets stonden moeilijk x sommen; 8x13=  6x34= 7x65= 
   Of deelsommen met rest; 49:5=  rest..   80:9=  rest... en natuurlijk de digitale en analoge klok.
 * Omdat het schooljaar alweer flink opschiet gaan de kinderen aan de hand van een doelenposter 
    en het signaaldictee zelf bekijken wat ze nog extra moeten oefenen. (welke sommen en welke
    spellingafspraken) Ook kijken ze hun eigen gemaakte extra werk zelf na.
* Donderdag a.s. komt juf Suzanne weer in de klas omdat de juf vrij is.
* Vrijdag begint juf Miriam aan haar vervanging. En daar zijn we heel blij mee! 
* We zijn begonnen met het knutselen van de planeten en werken in een boekje over de planeten.
* Maandag 25 maart is juf Hanny naar de begrafenis van haar 95 jarige tante. ( Truus Jansen Duighuisen)
   Er komt een vervanger.


28 maart 2019
* Helaas moesten de kinderen donderdag opgedeeld worden omdat juf Suzanne ziek was.
   geen invaller beschikbaar; daarom gaan we staken!
* Weer lekker aan het werk; alles draait om de zon; we knutselen, lezen, zingen en dansen.
* Donderdag is het Lente markt; u komt toch ook kijken...........17.00 uur tot 18.30 uur.
* Goede tip van Sanne n.a.v. een kind dat aan gaf dat hij slecht sliep;
   _You tube; de Piekerballon; de vlinderboom kan je helpen in slaap te komen.
* We hebben het controledictee gedaan; de kinderen die dat nodig hebben, 
   hebben opnieuw werkbladen mee naar huis gekregen.
* Werken jullie nog in de rekenboekjes; verhaaltjes sommen en klokken?
* Denken jullie ook aan de tafels? Sommen met rest zijn en blijven erg lastig.
* We hebben een schaduwtoets rekenen gemaakt; welke sommen ken ik al 
   en waar moet ik nog aanwerken.
* Blok 7 spelling; afspraken K8    O8-a    O8-b   K10-c  K10-d   K10-a   K10-b en  K9 
  Wanneer we signaal en controledictee gaan doen horen jullie nog.
* Alle oudste van het gezin hebben een uitnodiging gehad voor een lezing op 4 april in het Noorderlicht.
   "Zoektocht naar een tweede aarde"

 
1 april 2019
* Donderdag 4 april komt de schoolfotograaf we zijn om 10.25 uur aan de beurt!
* Vrijdag 5 april worden de broertjes en zusjes foto"s gemaakt. 
* Begrijpend lezen;
   Om de woordenschat en begrijpend lezen thuis te oefenen 
   kunnen de kinderen inloggen met hun code van school!
   Je gaat naar Nieuwsbegrip XL; inloggen op je eigen naam, dan ga je naar Archief 
   en je kiest in de bovenste balk een andere schooljaar dan dit jaar.
   Bijvoorbeeld 2017-2018 of 2016-2017 of 2015-2016.............. 
   Je mag niet werken in het schooljaar 2018-2019. 
   Dan kies je voor woorden (woordenschat) of Andere tekstsoort (begrijpend lezen)
   Veel succes ermee.
* Dinsdag 9 april doen we weer een tempotoets tafels!
* We starten met een nieuw onderwerp Argus Clou geschiedenis; Oude regels, nieuwe ideeën.

10 april 2019
* We hebben de taaltoets gedaan en zo nodig hebben de kinderen 
   weer extra werkbladen mee naar huis gekregen.
* De kinderen gaan zelf bekijken waar ze nog extra hulp bij nodig hebben; spelling of rekenen.
   Tijdens het zelf verantwoordelijk leren mogen ze dan ook hulp vragen. 
* Vrijdag zijn de koningsspelen en het koningslunch.
   Daarvoor moet de kinderen een bord beker en bestek meebrengen in een plastic zak!
* Er worden ouders gevraagd om op dinsdag 14 mei sportdag de kinderen naar de sportvelden
   te brengen en weer op te halen. Jullie hebben een berichtje gehad van Sandra.
* Wil je thuis nog de woordsoorten oefenen; dan kun je ook naar
   https://www.jufmelis.nl/woordsoorten
* Wil je thuis de klok nog eens oefenen; ga dan naar
    https://www.digipuzzle.net/minigames/clocks/index_yurls.htm
* Wil je de getallenlijnen nog eens oefenen; ga dan naar
   https://www.rekenen.nl/groep-5/getallenlijn-tot-1000.html


15 april 2019
* Donderdag heeft juf Hanny een extra vrije dag. Juf Myriam komt dan ook!
* Vrijdag is juf Myriam er  weer.
* De kinderen hebben allemaal een blad meegekregen met sites om extra te oefenen.
* Het werken met de weektaak gaat steeds beter; 
  de kinderen leren hun werk te plannen en de hulp te vragen die ze nodig hebben. 
* Nieuwsbegrip XL; archief wordt ook al thuis extra geoefend! FIjn hoor.
* Dinsdag 7 mei signaaldictee blok 7 afspraken; K8   K9  K 10 a-b-c-d  O8 a-b
* FIjne paasdagen; geniet van de vrije weken en het mooie weer!