Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Huiswerk

 
 Dit is een hele belangrijke pagina! Hier staat alles wat met opdrachten/ huiswerk te maken heeft.

 

Bijvoorbeeld: de afspraken voor het dictee die je moet leren of de datum van een toets.

Probeer deze pagina iedere week even te bekijken.

 

Na toetsing kan er extra huiswerk zijn.                                                                                                                                                                             

Gevraagd: eierdozen!!


Spelling

Een boekje met alle spellingafspraken heb je thuis. Daarmee kan je de verschillende categorieën oefenen. In onderstaand schema is te zien welke afspraken wanneer geoefend kunnen worden. 

 

Blok 6 start maandag 25 februari 

Afspraken blok 6:

·         O3: onthoudwoorden met f~, gevolgd door een klinker

·         O4: onthoudwoorden met s~, gevolgd door een klinker

·         W1-d: persoonsvormen van zijn, hebben, kunnen, willen, mogen en zullen

·         W3-b: werkwoorden op ~den

·         W3-c: werkwoorden met een ik-vorm op ~a, ~ij of ~ou


En nog even herhalen:

Afspraken blok 5:


·         K10-b: klankwoorden met vaste stukjes achteraan: ~ing, ~sel, ~te en ~heid

·         R4: regelwoorden: meervouden op ’s

·         R7: regels voor hoofdletters en leestekens

·         O1: onthoudwoorden met ei en ij

·         O6-b: onthoudwoorden: struikelblokken 2: onthoudwoorden met een onbeklemtoonde lettergreep op ~

·                                                                                                                                                                          

Rekenen 

Thuis oefenen: 

 

  • tafels!!
  • digitale klok
  • metriek stelsel voor inhoudsmaten en gewicht. 
    Bijvoorbeeld: 1000ml = 1 liter.
    700 gram + 300 gram = 1 kilo enz.

 

WO                                                                                     

Maandag 11 maart starten we met het Noorderlicht thema: "Alles draait om de zon"


Als je thuis leuke boekjes of andere materialen hebt rondom dit thema, breng het mee.

                                                                                                                                                                                                  
Argus Clou aardrijkskunde                                                                                                                     

Tip: oefen je topografie ook thuis met de website:  

http://www.topomania.net