Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , idee├źn en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

agenda jaarvergadering 20 sept 17

Jaarvergadering Ouderraad
Beste ouders en verzorgers,
Bij deze willen wij jullie van harte uitnodigen voor de jaarvergadering en de eerste
bijeenkomst van de Ouderraad in het nieuwe schooljaar. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden
op woensdag 20 september om 20:00. Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende
punten besproken.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag 2016-2017
a.
b. Financieel resultaat 2016-2017
c. Begroting 2017-2018
d. Controle door kas en controlecommissie
e. Ouderbijdrage
3. Aflopende en nieuwe benoemingen voor in het dagelijks bestuur.
4. Luizentassen
5. Vergaderschema 2017-2018
6. Werkgroepen
7. Presentatie van de schoolplannen voor het nieuwe schooljaar
8. Rondvraag en sluiting
We zien jullie graag de 20e
Bestuur Ouderraad